Dogodki

ponedeljek, 27. Avgust 2018

Začetek: 14:00
Lokacija: soba 212/II, Šubičeva ulica 4, Ljubljana

Sklic


Predlog  dnevnega reda:

1. Izračun povprečnih stroškov za financiranje občinskih nalog za leti 2019 in 2020 z obrazložitvami

2. Pobuda za obravnavo odprtih vprašanj sistema varstva pred naravnimi nesrečami in odprave posledic naravnih nesreč

Preberi več

Copyright 2018, Vse pravice pridržane