Na mizi DS RS nova zakonodajna iniciativa o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ki ureja nadomestilo darovalcem delov človeškega telesa

Tiskalniku prijazna oblika

Komisija Državnega sveta za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide je na 15. seji 7. 2. 2019 soglasno podprla zakonodajno iniciativo državnega svetnika Tomaža Horvata. Slednji je pobudo za sprejem Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju podal z namenom povrnitve višine nadomestila med začasno zadržanostjo od dela zaradi darovanja in posledic darovanja živih tkiv in organov ter posledic darovanja krvotvornih  matičnih celic na raven 100 % osnove, kot je veljalo pred sprejemom Zakona za uravnoteženje javnih financ (ZUJF) v 2012. Navedeno nadomestilo se krije iz sredstev obveznega zdravstvenega zavarovanja. Trenutno veljavna ureditev namreč darovalce krvotvornih matičnih celic, živih tkiv in organov na podlagi trenutno veljavnega 31. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, postavlja v slabši položaj v primerjavi s prostovoljnimi darovalci krvi, saj jim je zakonsko zagotovljeno nadomestilo zgolj v višini 90 % osnove, medtem ko darovalcem krvi v skladu s 167. členom Zakona o delovnih razmerjih pripada nadomestilo v višini 100 % od osnove.

Predvidene finančne posledice predlaganega ponovnega dviga nadomestila med začasno zadržanostjo od dela zaradi darovanja in posledic darovanja živih tkiv in organov ter posledic darovanja krvotvornih matičnih celic na 100 %-no raven so ocenjene na zgolj 5.000 evrov letno in bi se jih po ocenah predlagatelja in komisije lahko brez težav zagotovilo iz blagajne zdravstvenega zavarovanja. Zadnji znani podatki namreč kažejo, da je ZZZS v 2018 beležil presežek prihodkov nad odhodki v višini 32 milijonov evrov.

Tako člani komisije kot vabljeni predstavniki strokovne javnosti ter civilne družbe (predstavniki Društva bolnikov s krvnimi boleznimi Slovenije, Zavoda Republike Slovenije za presaditve organov in tkiv Slovenija – Transplant in Zavoda Republike Slovenije za transfuzijsko medicino) so v razpravi večkrat izpostavili humanost in altruističnost odločitve posameznika za darovanje živih tkiv in organov. Po mnenju predlagatelja gre za eno od najbolj etičnih oblik odgovornosti posameznika do soljudi. Posledično bi bilo treba darovalcem nujno izkazati dolžno spoštovanje s tem, da bi se jim v celoti povrnilo izgubljeni dohodek zaradi plemenite odločitve, da bodo pomagali drugim.

Na popravek varčevalnega ukrepa, sprejetega z ZUJF, se sicer čaka že več let. Pobudnik za sprejem novele Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju državni svetnik Tomaž Horvat je namreč identično pobudo podal že v mandatu pretekle Vlade, a je od nje začasno odstopil zaradi dane zaveze Ministrstva za zdravje, da bo problematiko uredilo ob predložitvi novega Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Navedene rešitve so bile vanj v preteklem mandatu ministrstva in Vlade resda vključene, a je navedeni predlog zakona obstal v fazi usklajevanja, zato področje še vedno ostaja neurejeno.

Pristojno Ministrstvo za zdravje je na današnji seji Komisije Državnega sveta za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide  poudarilo, da predlagano ureditev predvideva tudi samo, in sicer v novem Predlogu zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ki je v pripravi. Komisija je menila, da se na celovito prenovo zakonodaje čaka že predolgo in da se s predlagano rešitvijo ne bo drastično poseglo v nobenega od elementov sistema, zato se lahko problematiko uredi tudi z novelacijo veljavnega zakona. Člani komisije so zato predlagani noveli soglasno izrekli podporo, na februarski seji Državnega sveta pa se bo do nje opredelil tudi plenum Državnega sveta. V primeru potrditve, bo zakonodajna iniciativa posredovana v obravnavo Državnemu zboru.

Copyright 2018, Vse pravice pridržane