19. izredna seja Državnega sveta RS

Tiskalniku prijazna oblika

Predlog odložilnega veta na novelo Zakona o davku na tonažo dobil podporo državnih svetnikov

Državni svet je na 19. izredni seji odločal o predlogu odložilnega veta na novelo Zakona o davku na tonažo, ki jo je Državni zbor sprejel 17. decembra. Predlog je podala skupina državnih svetnikov s prvopodpisanim Brankom Tomažičem. Predlog odložilnega veta je dobil zadostno podporo, s tem pa se vrača na mize poslancev v vnovično odločanje v Državnem zboru. To problematiko so državni svetniki v preteklosti že obravnavali, zato je bil predlog odložilnega veta pričakovan.

Državni svetnik Branko Tomažič je v obrazložitvi poudaril, da zakonska novela ne naslavlja bistvene vsebine, ki bi dolgoročno zagotavljala obstoj slovenskega ladjarstva. To niso zgolj rešitve povezane s shemo državnih pomoči davka na tonažo, ampak tudi sprejem zakonskih določb, ki bi zagotavljale razvoj pomorskega šolstva in usposabljanje ustreznega kadra. Zakon bi torej moral vsebovati določilo, na podlagi katerega bi bili upravljavci posadke upravičeni do državne pomoči le, če imajo pomorščaki na upravljanih ladjah možnost izobraževanja in usposabljanja, če je zagotovljeno zaposlovanje pomorskih kadetov na krovu plovil ter če bodo pripravniki lahko izpolnili pogoje za pridobitev strokovnega naziva. Prav tako bi bilo treba spremeniti zakon v delu, ki nepoštenim ladjarjem omogoča izigravanje zakonskih določil glede obnove flote. Predlagane rešitve so v predloženi noveli zakona vsebinsko enake in torej primerljive s tistimi, na katere je Državni svet že ob lanski obravnavi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na tonažo podal pripombe, ki so bile podlaga za argumentacijo Zahteve Državnega sveta, da Državni zbor ponovno odloča o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na tonažo (EPA 934-VII).

Z omenjeno novelo naj bi se v slovensko zakonodajo uvedla priporočila Evropske komisije, ki se nanašajo na upravljavce ladij. V kolikor bi bil to res pravi namen predlaganih zakonskih sprememb, bi Ministrstvo za finance Sporočilo Evropske komisije za upravljavce ladij, ki je bilo v Uradnem listu EU objavljeno 11. 6. 2009, vključilo v zakon s spremembami ZDTon-A, ki ga je Vlada Republike Slovenije sprejela 3. 9. 2009, ali s spremembami prvega ZDTon-B, ki ga je Vlada Republike Slovenije sprejela dne 23. 11. 2017. Prav zato ni nobene potrebe, da se tik pred zaključkom leta sprejema pomanjkljive in škodljive zakonske rešitve, so še prepričani predlagatelji odložilnega veta.

Video in foto: Milan Skledar /S-tv

-- video placeholder --

Copyright 2018, Vse pravice pridržane