6. seja Državnega sveta Republike Slovenije

Tiskalniku prijazna oblika

Državni svet je na 6. seji potrdil mandat še 40. članu Državnega sveta. Področje kulture in športa zastopa Janoš Kern. Državni svet je podprl pobudi državnega svetnika Igorja Antauerja glede roka za izdajo dovoljenj za delo v tujini in avtomatske izdaje obrazcev A1 ter vprašanje državnega svetnika Francija Rokavaca glede spremembe Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti. Državni svetniki so obravnavali Predlog zakona o socialnem vključevanju invalidov (ZSVI), Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (ZZPPZ-B), Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zavarovalništvu (ZZavar1A) in Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Energetskega zakona (EZ-1D), ter jih podprli. Državni svet pa ni podprl Predloga zakona o dodatku k pokojnini za delo in izjemne dosežke na področju kulture in raziskovalno-razvojne dejavnosti (ZDPIDK).

Kamera in foto: Milan Skledar /S-tv

6. redna seja Državnega sveta

Video na youtube: 6. redna seja Državnega sveta

-- video placeholder --

Copyright 2018, Vse pravice pridržane