Državni svet določil besedilo predloga zakona v pomoč kreditojemalcem s kreditom v CHF

Tiskalniku prijazna oblika

Državni svet je na pobudo Komisije za gospodarstvo, obrt, turizem in finance na 39. seji, 14. 4. 2021, določil besedilo Predloga zakona omejitvi in porazdelitvi valutnega tveganja med kreditodajalci in kreditojemalci kreditov v švicarskih frankih. Predlog je namenjen ureditvi problematike potrošniških kreditov, nominiranih v švicarskih frankih oziroma z valutno klavzulo v švicarskih frankih, ki so bili sklenjeni v obdobju med 28. junijem 2004 in 31. decembrom 2010. Predlog določa mehanizem, s katerim se omejuje vpliv tečajnih sprememb na omenjene kreditne pogodbe, pri čemer upošteva izkušnje in prakso držav članic Evropske unije, ki so se soočale z omenjeno problematiko.

Zakonodajna iniciativa

Copyright 2018, Vse pravice pridržane