Izjava meseca: Janoš Kern, državni svetnik

Tiskalniku prijazna oblika

"Zdi se, da je slovenski odnos do kulture nadvse razvit in da jo dejavno razumemo kot neodtujljivo dobrino. A v isti sapi je treba priznati, da imamo težave tako s kulturnim sistemom kot tudi s političnim upravljanjem javnega kulturnega interesa. Zadnje besede ne merijo toliko na najnovejše zaplete na Ministrstvu za kulturo, temveč predvsem na dolgotrajno potrebo slovenskega prostora po viziji, po redefinirani, trajnostno usmerjeni, kulturni politiki, ki bo zmožna prepoznavati umetniške prispevke, podpirati vrhunskost v raznovrstnem estetskem polju in izkoristiti ustvarjalni potencial našega kulturnega prostora, z vsemi pozitivnimi družbeno-ekonomskimi učinki vred."

Copyright 2018, Vse pravice pridržane