Pogoji za pravičen prehod iz premoga v Šaleški dolini

Tiskalniku prijazna oblika

Evropska unija je zastavila ambiciozno okoljsko reformo, ki slovensko energetiko postavlja pred velike izzive. Uresničitev ciljev podnebne nevtralnosti do 2050 pomeni transformacijo slovenske energetike, gospodarstva in socialne strukture v Šaleški regiji.

Zaradi načrtovane opustitve rabe premoga za proizvodnjo električne energije je za pravičen prehod pomembno, na kakšen način se bo država lotila priprave zakona o postopnem zapiranju Premogovnika Velenje. Pri tem nas čakajo veliki izzivi na socialnem področju, saj Premogovnik Velenje zaposluje več kot 2000 oseb. Pomembno vprašanje je, kaj pomeni zapiranje za lokalno  gospodarstvo in  kakšno bo socialno breme v regiji. Za oblikovanje optimalnih zakonodajnih rešitev je ključen socialen dialog med vsemi deležniki, od predstavnikov skupine Holdinga  Slovenske elektrarne in sindikatov, države kot lastnikom in resornimi ministrstvi, do predstavnikov gospodarstva in lokalnih skupnosti, kjer bodo izginjala delovna mesta. Zelo pomembno pa je, da njihovim argumentom prisluhne zakonodajna veja oblasti, ki bo sprejela zakonodajne rešitve.

Na pobudo skupine Holdinga Slovenske elektrarne smo se v Državnem svetu Republike Slovenije odločili organizirati posvet, na katerem so si prizadevali definirati ključne izzive ter skušali sooblikovati rešitve, ki bi jih  moral vsebovati nastajajoči zakon o zapiranju Premogovnika Velenje, da bi imele spremembe čim manj boleče posledice za lokalno prebivalstvo in gospodarstvo v regiji, prav tako pa bi se želeli izogniti negativnim izkušnjam zasavskih premogovnikov.

Uvodoma je navzoče nagovoril predsednik Državnega sveta RS Alojz Kovšca.  

Pozdravni nagovor predsednika Državnega sveta
Program posveta

Foto in video: Milan Skledar /S-tv

 

Copyright 2018, Vse pravice pridržane