Predlog zakona o spremembah Zakona o javnem naročanju - zakonodajna iniciativa

Tiskalniku prijazna oblika

Predlog zakona o spremembah Zakona o javnem naročanju - zakonodajna iniciativa

Državni svetnik Branko Tomažič je Državnemu svetu v obravnavo predložil zakonodajno iniciativo - Predlog zakona o spremembah Zakona o javnem naročanju. Komisija Državnega sveta za državno ureditev je na 35. seji, 29. 1. 2020, zakonodajno iniciativo obravnavala in jo podprla. Zakonodajna iniciativa je bila potrjena na 26. seji Državnega sveta, 26. 2. 2020, in je bila poslana v obravnavo v Državni zbor. Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo je zakonodajno iniciativo obravnaval 3. junija. V praksi na področju postopkov javnega naročanja prihaja do težav in počasnih postopkov. Predlagani zakon želi izboljšati učinkovitost sistema pojasnjevanja in popravkov ponudb, saj je le tako mogoče doseči cilj, da bodo v postopkih javnega naročanja izbrani ekonomsko najugodnejši ponudniki. Predlog zakona spreminja način obveznega izločanja iz postopkov javnega naročanja, saj v praksi pogosto prihaja do primerov, ko so zaradi bagatelnih prekrškov iz postopkov izločene ekonomsko najugodnejše ponudbe. Predlagani zakon želi doseči tudi večjo sorazmernost pri sankcioniranju prekrškov in s tem ohraniti čim bolj konkurenčno okolje za gospodarske subjekte, ki tekmujejo na področju javnih naročil. Cilj vseh predlaganih sprememb je povečati učinkovitost postopkov javnih naročil in zmanjšati stroške. Predlagane spremembe želijo izboljšati učinkovitost in transparentnost postopkov javnega naročanja.  

Copyright 2018, Vse pravice pridržane