Ustavno sodišče pritrdilo Državnemu svetu in razveljavilo del Zakona o medijih

Tiskalniku prijazna oblika

Predsednik Državnega sveta RS Alojz Kovšca je nad odločitvijo Ustavnega sodišča, ki je pritrdila argumentom Državnega sveta v zvezi z zahtevo po razveljavitvi dela Zakona o medijih, zadovoljen. Državni svet je tako uspel uveljaviti svoje stališče šele v postopku pred Ustavnim sodiščem, in to šele po treh letih in pol od sprejema zakona. V razpravi je bilo posebej izpostavljeno, da je škoda, da pripombam Državnega sveta Državni zbor in predlagatelj nista prisluhnila že med zakonodajno proceduro.

Gre za odločbo Ustavnega sodišča, s katero je slednje razveljavilo »določitev kvot slovenske glasbe« za zasebne radijske postaje v Zakonu o medijih. Državni svet je zahtevo za začetek postopka za oceno ustavnosti in začasno zadržanje 86., 86.a in 109. člena Zakona o medijih vložil v prejšnjem mandatu. Sprejel jo je na 48. redni seji 7. februarja 2017. Dopolnjena pa je bila v aktualnem mandatu Državnega sveta, 23. januarja 2019, na 14. seji Državnega sveta.
Pomembno je, da je Državni svet ob sprejemanju novele Zakona o medijih (ZMed-C) z vsemi svojimi pristojnostmi izpostavljal protiustavnost ureditve in nesorazmernost ukrepov zakonodajalca v tem zakonu in na koncu pri tem dosegel uspeh. Najprej je na neustavnost novele Zmed-C opozoril v mnenju Komisije Državnega sveta za kulturo, znanost, šolstvo in šport z dne 7. januarja 2016. Ker noben izmed pomislekov glede obveznega predvajanja deleža slovenske glasbe v okviru zakonodajne procedure ni bil upoštevan, je Državni svet na 19. izredni seji, 4. februarja 2016, sprejel odložilni veto na sprejeto novelo Zmed-C, ki je bila nato z nespremenjeno vsebino na 16. redni seji Državnega zbora, 1. marca 2016, ponovno sprejeta.

Odločitev Ustavnega sodišča

Copyright 2018, Vse pravice pridržane