Skip to main content

Archive

V. TERM (2012 - 2017)

Members of the National Council:
1. Igor Antauer 11. Tomaž Horvat
2. Mitja Bervar - president of the National Council  12. Franc Kangler*
3. Stojan Binder 13. Bojan Kekec
4. Zoran Božič 14. Samer Khalil
5. Uroš Brežan 15. Oskar Komac
6. Toni Dragar 16. Bojan Kontič**
7. Rajko Fajt 17. Alojz Kovšca
8. Alojz Glavač 18. Mirko Kozelj
9. Franc Golob 19. Darija Kuzmanič Korva
10. Janvit Golob 20. Marija Lah
21. Milan Lukić 32. Dušan Semolič
22. Rudi Matjašič*** 33. Jože Slivšek
23. Vincenc Otoničar 34. Dušan Strnad
24. Milan Medved**** 35. Stevo Ščavničar
25. Radovan Stanislav Pejovnik 36. Drago Ščernjavič
26. Miloš Pohole 37. Branimir Štrukelj
27. Boris Popovič 38. Branko Šumenjak
28. Bojana Potočan 39. Matjaž Švagan
29. Jože Požežnik 40. Jernej Verbič
30. Peter Požun 41. Peter Vrisk
31. Metod Ropret 42. Cvetko Zupančič

* term terminated due to criminal conviction

** replaced Milan Medved

*** replaced Franc Kangler

**** resigned

 


Secretary of the National Council:

Marjan Maučec

 


Archival page of the V. term of the National Council

IV. TERM (2007 - 2012)

Members of the National Council:
1. Matej Arčon 11. Mihael Jenčič
2. Drago Bahun 12. Lidija Jerkič
3. Stojan Binder 13. Blaž Kavčič - president of the National Council 
4. Rudolf Cipot 14. Bojan Kekec
5. Dušan Črnigoj 15. Marijan Klemenc
6. Toni Dragar 16. Jože Korže
7. Rajko Fajt 17. Alojz Kovšca
8. Darko Fras 18. Jernej Lampret
9. Janvit Golob 19. Branko Majes
10. Zoltan Jan 20. Borut Meh
21. Jože Mencinger 31. Dušan Semolič
22. Jože Mihelčič 32. Jože Slivšek
23. Vincenc Otoničar 33. Drago Ščernjavič
24. Milan Ozimič 34. Branimir Štrukelj
25. Milan Papič 35. Boris Šuštaršič
26. Anton Peršak 36. Jernej Verbič
27. Boris Popovič 37. Bogomir Vnučec
28. Peter Požun 38. Peter Vrisk
29. Rastislav Jože Reven 39. Cvetko Zupančič
30. Andrej Rus 40.  Drago Žura 


Secretary of the National Council:

Marjan Maučec

 


Archival page of previous terms

III. TERM (2002 - 2007)

Members of the National Council:
1. Drago Bahun 11. Jože Ilc
2. Miran Bavčar* 12. Zoltan Jan
3. Stojan Binder 13. Vincenc Janša
4. Boris Janez Bregant 14. Zlatko Jenko
5. Ivan Bukovec 15. Jožef Jeraj
6. Robert Čeh 16. Marko Juvančič
7. Jožko Čuk 17. Ladislav Kaluža
8. Darko Fras 18. Anton Kampuš
9. Janvit Golob 19. Jurij Kavčič
10. Doro Hvalica  20. Petra Kersnič
21. Branko Kodrič** 31. Anton Peršak
22. Alojz Križman 32. Anton Rozman
23. Rado Krpač 33. Dušan Semolič
24. Branko Majes 34. Jože Stanič
25. Marjan Maučec 35. Janez Sušnik - president of the National Council
26. Jože Mencinger 36. Štefan Teraž
27. David Nabergoj 37. Marta Turk
28. Vincenc Otoničar 38. Gregor Vovk Petrovski
29. Milan Ozimič 39. Peter Vrisk
30. Marija Perkovič 40.  Adolf Zupan
  41. Cvetko Zupančič


* replaced Branko Kodrič

** passed away during the term

 


Secretary of the National Council:

Primož Hainz

II. TERM (1997 - 2002)

Members of the National Council:
1. Franc Batagelj 11. Alojzij Kaučič
2. Polde Bibič 12. Darko Kavre
3. Igor Blažina 13. Petra Kersnič
4. Jožko Čuk 14. Bojan Korošec
5. Branko Grims 15. Vladimir Korun
6. Tone Hrovat - president of the National Council  16. Vekoslava Krašovec
7. Jože Ilc 17. Božo Kuharič
8. Zoltan Jan 18. Jurij Kuštrin
9. Vincenc Janša 19. Branko Lukšič
10. Karlo Kastelic 20. Avgust Majerič
21. Branko Matkovič 31. Jože Resman
22. Borut Meh 32. Cvetana Rijavec
23. Darja Odar 33. Veljko Rus
24. Alojz Oset 34. Dušan Semolič
25. Katarina Ovca Smrkolj 35. Alojz Suhadolc
26. Janez Oven 36. Boris Šuštaršič
27. Milan Ozimič 37. Franc Vodopivec
28. Bojan Petan 38. Albert Vodovnik
29. Janez Praper 39. Peter Vrisk
30. Dušan Rebolj 40. Milan Zver

 

 


Secretary of the National Council:

Marija Drofenik

I. TERM (1992 - 1997)

Members of the National Council:
1. Franc Ban 11. Franc Grašič
2. Ivo Benkovič 12. Tone Hrovat
3. Polde Bibič 13. Zoltan Jan
4. Danijel Božič 14. Fedja Klavora
5. Branko Brumen 15. Danilo Kovačič
6. Miroslav Cerar 16. Ivan Kristan - president of the National Council 
7. Peter Čeferin 17. Jože Magdič
8. Sandi Češko 18. Avgust Majerič
9. Peter Glavič 19. Branko Matkovič
10. Franc Glinšek 20. Gregor Miklič
21. Dušan Milenkovič 31. Marcel Štefančič
22. Dragan Mozetič 32. Dagmar Šuster
23. Aleš Ocepek 33. Boris Šuštaršič
24. Dušan Plut 34. Miha Tišler
25. Jože Resman 35. Vladimir Tkalec
26. Evgen Sapač 36. Simon Toplak
27. Miroslav Steržaj 37. France Vodopivec
28. Janko Sušnik 38. Albert Vodovnik
29. Erih Šerbec 39. Franc Zavodnik
30. Majda Šlajmer - Japelj 40. Jože Zupančič

 

 


Secretary of the National Council:

Marija Drofenik

Copyright 2021, All rights reserved