Skip to main content

1. izredna seja Državnega sveta Republike Slovenije

1. izredna seja Državnega sveta Republike Slovenije je potekala 27. marca 2018.


Dnevni red:

1. Predlog odložilnega veta na Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o igrah na srečo (ZIS-F), EPA 2540-VII

Poslanci Državnega zbora so o zakonu ponovno glasovali 19. 4. 2018 na 61. izredni seji. Za je glasovalo 36 poslancev, kar je 10 premalo, da bi bil  zakon ponovno izglasovan. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o igrah na srečo tako ni sprejet.   

 

2. Predlog odložilnega veta na Zakon o nepremičninskem posredovanju (ZNPosr-1), EPA 2462-VII

                    

3. Predlog odložilnega veta na Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijstvu (ZKme-1E),  EPA 2464-VII

Predlog odložilnega veta na seji Državnega sveta ni bil sprejet.