Skip to main content

1. seja Državnega sveta Republike Slovenije je bila sklicana za 12. decembra 2022.  Pri 3. točki je bila prekinjena in se je nadaljevala ter zaključila v ponedeljek, 19. decembra 2022. 


Dnevni red:

1. Izvolitev predsednika, podpredsednika in članov Mandatno-imunitetne komisije
 
2. Potrditev mandatov državnih svetnikov 
 
3. Izvolitev predsednika Državnega sveta Republike Slovenije      
 
4. Izvolitev podpredsednika Državnega sveta Republike Slovenije
 
5. Imenovanje sekretarja Državnega sveta Republike Slovenije