Skip to main content

10. izredna (1. korespondenčna) seja Državnega sveta Republike Slovenije

10. izredna in 1. korespondenčna seja Državnega sveta Republike Slovenije je potekala 20. marca 2020.


Dnevni red:

1. Zakon o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov (ZIUPPP), EPA 1070–VIII

 

2. Zakon o interventnih ukrepih na trgu kmetijskih pridelkov, živil, živali in gozdno lesnih sortimentov (ZIUTKPŽ), EPA 1073–VIII

 

3. Zakon o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (ZZUSUDJZ), EPA 1075–VIII

 

4. Zakon o interventnih ukrepih na javnofinančnem področju (ZIUJP), EPA 1079–VIII

 

5. Zakon o interventnem ukrepu odloga plačila obveznosti kreditojemalcev (ZIUOPOK), EPA 1081-VIII

Dopis predsedniku Državnega zbora v zvezi z interventnimi zakoni