Skip to main content

10. seja Državnega sveta Republike Slovenije

10. redna seja Državnega sveta Republike Slovenije je potekala 6. septembra 2018.


Dnevni red:

1. Odobritev zapisnika 9. seje Državnega sveta Republike Slovenije

 

2. Pobude in vprašanja državnih svetnic in svetnikov

1. Pobuda državnega svetnika Alojza Kovšce glede sistemske ureditve brezplačnega prevoza študentov invalidov in oseb z motnjami v duševnem razvoju

2. Vprašanja državnega svetnika Alojza Kovšce v zvezi s pravicami nepolnoletnih upravičencev do oprostitve plačila letne dajatve za vozila, namenjena prevozom invalidov

3. Pobuda državnega svetnika Alojza Kovšce glede pridobitve statusa družinskega pomočnika za samostojne podjetnike 

4. Pobuda državne svetnice Bojane Potočan glede ureditve pro bono nudenja pravne pomoči odvetnikov

 

3. Mnenje k Rednemu letnemu poročilu Zagovornika načela enakosti za leto 2017, EPA 2795-VII

 

4. Mnenje k Letnemu poročilu Informacijskega pooblaščenca za leto 2017, EPA 2848- VII

 

5. Drugo poročilo o izpolnjevanju priporočil skupine držav proti korupciji - GRECO za Republiko Slovenijo v četrtem krogu ocenjevanja

 

6. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Gradbenega zakona

 

7. Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o voznikih

 

8. Imenovanje predstavnika Državnega sveta v skupino za skupni parlamentarni nadzor Europola (JPSG)