Skip to main content

16. seja Državnega sveta Republike Slovenije

16. redna seja Državnega sveta Republike Slovenije je potekala 20. marca 2019.


Dnevni red:

1. Odobritev zapisnika 15. seje Državnega sveta Republike Slovenije

 

2. Pobude in vprašanja državnih svetnic in svetnikov

1. Pobuda državnega svetnika Francija Rokavca Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti za vključitev socialnih podjetij, ki zaposlujejo invalide, v shemo nadomestne izpolnitve kvote

2. Vprašanja državnega svetnika Marjana Maučeca glede števila kršitev Kodeksa sodniške etike in števila pritožb na sodniško delo

3. Pobuda državnega svetnika Tomaža Horvata za uzakonitev najnižje zagotovljene invalidske pokojnine v višini 500 evrov ne glede na dopolnjeno pokojninsko dobo

4. Pobuda državnega svetnika Francija Rokavca za spremembo oziroma dopolnitev Pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca glede ureditve prostorov vrtca v stavbah, ki niso namensko zgrajene za vrtec

5. Vprašanje državnega svetnika Branka Tomažiča glede spoštovanja Bernske konvencije in sprejema zakonodajnih ukrepov z namenom preprečevanja  nastanka resne škode zaradi porasta števila velikih zveri v Sloveniji

6. Vprašanje državnega svetnika Branka Tomažiča glede uvoza mesa s Poljske in zaščite slovenskega potrošnika 

 

3. Predstavitev Poročila Evropske komisije o Sloveniji 2019

 

4. Predlog Mnenja k Predlogu zakona o spremembi Zakona o zdravstveni dejavnosti (ZZDej-L) – skrajšani postopek, EPA 377-VIII

 

5. Predlog Mnenja k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kazenskem postopku (ZKP-N) – druga obravnava, EPA 398-VIII

 

6. Seznanitev z delom Statističnega sveta Republike Slovenije v letu 2018

 

7. Seznanitev z delom Globalne parlamentarne mreže Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) v letu 2018

 

8. Predlog Poročila o delu Državnega sveta v 1. letu VI. mandata (12. 12. 2017–31. 12. 2018)