Skip to main content

18. seja Državnega sveta Republike Slovenije

18. redna seja Državnega sveta Republike Slovenije je potekala 15. maja 2019.


Dnevni red:

1. Odobritev zapisnikov 4. izredne seje in 17. redne seje Državnega sveta Republike Slovenije

 

2. Pobude in vprašanja državnih svetnic in svetnikov

1. Pobuda državnega svetnika Cveta Zupančiča za poenotenje ugotavljanja dohodka iz kmetijske dejavnosti za določitev statusa kmeta po Zakonu o kmetijskih zemljiščih

2. Pobuda državnega svetnika Cveta Zupančiča za ureditev lastništva opuščenih mlinščic 

3. Pobuda in vprašanje državnega svetnika Branka Tomažiča glede zagotavljanja pravice do izbire osebnega zdravnika, pravice do dostopa zdravstvene obravnave in pravice do spoštovanja pacientovega časa v povezavi s pomanjkanjem in preobremenjenostjo družinskih zdravnikov ter dolgimi čakalnimi dobami

4. Pobuda državnega svetnika Tomaža Horvata za zagotovitev proračunskih sredstev za (so)financiranje projekta obnove in novogradnje nekdanjih prostorov Zavoda za varstvo pri delu z namenom vzpostavitve boljših pogojev za dnevno bolnišnično in ambulantno zdravljenje bolnikov s krvnimi boleznimi v okviru Kliničnega oddelka za hematologijo Interne klinike UKC Ljubljana

5. Vprašanje državnega svetnika Alojza Kovšce glede odprodaje terjatev fizičnih oseb

6. Vprašanji državnega svetnika Branka Tomažiča glede mobinga na službenih mestih v javni upravi

7. Pobuda državnega svetnika Cvetka Zupančiča za ukinitev prispevka po 55.a členu ZZVZZ za nosilce dopolnilnih dejavnosti na kmetiji

8. Vprašanje državnega svetnika Bojana Kekca glede postopkov za izgon tujcev iz države v primeru hudih kaznivih dejanj in odvzema statusa begunca v primeru hudih kaznivih dejanj 

 

3. Predlog Mnenja k Štiriindvajsetemu rednemu letnemu poročilu Varuha človekovih pravic Republike Slovenije za leto 2018, EPA 420-VIII

 

4. Predlog Dopolnitev Etičnega kodeksa državnih svetnikov Državnega sveta Republike Slovenije

4. točka dnevnega reda je bila umaknjena.

 

5. Predlog Zakona o razmerjih med dajalci kreditov in kreditojemalci glede kreditov v švicarskih frankih - zakonodajna iniciativa

 

6. Predlog Zakona o dopolnitvah Stanovanjskega zakona - zakonodajna iniciativa

 

7. Predlog Sklepa k zaključkom posveta So priložnosti svetovnega dneva čebel res izkoriščene?