Skip to main content

19. seja Državnega sveta Republike Slovenije

19. redna seja Državnega sveta Republike Slovenije je potekala 12. junija 2019.


Dnevni red:

1. Odobritev zapisnika 18. redne seje Državnega sveta Republike Slovenije

 

2. Pobude in vprašanja državnih svetnic in svetnikov

1. Pobuda državnega svetnika Franca Goloba glede možnosti opravljanja strokovnega izpita na področju vzgoje in izobraževanja

2. Pobuda Komisija za gospodarstvo, obrt, turizem in finance za spremembo oziroma dopolnitev Zakona o dohodnini

3. Pobuda državnega svetnika Tomaža Horvata za spremembo veljavnih predpisov s področja vračila trošarin za energente, ki se uporabljajo za industrijski namen

4. Pobuda državnega svetnika Francija Rokavca glede postopka sprejemanja državnega prostorskega načrta za prestavitev dela glavne ceste G2-108/1182 Zgornji Hotič - Spodnji Hotič

5. Pobuda državnega svetnika Marjana Maučeca glede rešitve problematike poklicnih pokojninskih zavarovanj

 

3. Predlog Mnenja k Rednemu letnemu poročilu Zagovornika načela enakosti za leto 2018, EPA 572-VIII

 

4. Predstavitev pilotnega Projekta integrirane oskrbe v občini Krško »MOST«

 

5. Ponovna obravnava odprtih vprašanj integracije tujcev s stalnim ali začasnim prebivališčem v Republiki Sloveniji

 

6. Predlog Mnenja k Predlogu zakona o postopku sodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank (ZPSVIKOB) - druga obravnava, EPA 515-VIII

 

7. Predlog Mnenja k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o voznikih (ZVoz-1B) - druga obravnava, EPA 497-VIII

 

8. Predlog Mnenja k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Energetskega zakona (EZ-1B) - druga obravnava, EPA 571-VIII

 

9. Predlog zahteve za odreditev parlamentarne preiskave za ugotovitev politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij, ki naj bi sodelovali pri pripravi in izvedbi političnega in kazenskega pregona zoper nekdanjega župana Mestne občine Maribor in člana Državnega sveta Republike Slovenije Franca Kanglerja in drugih, zaradi suma, da so bile v postopkih zoper nekdanjega župana Mestne občine Maribor in člana Državnega sveta Republike Slovenije Franca Kanglerja  in drugih huje kršene in nedopustno zlorabljene določbe Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, Ustave Republike Slovenije, Zakona o kazenskem postopku, Kazenskega zakonika ter Zakona o državnem svetu, in ugotovitev domnevnega nezakonitega upravljanja in vodenja določenih evidenc Policije