Skip to main content

2. seja Državnega sveta Republike Slovenije

2. redna seja Državnega sveta Republike Slovenije je potekala 21. decembra 2017.


Dnevni red:

1. Odobritev zapisnika 1. seje Državnega sveta Republike Slovenije

 

2.A Predlog odložilnega veta na Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin (ZMVN-1), EPA 2138-VII

Državni svetniki niso izglasovali veta na Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin.

2A. točka dnevnega reda je bila obravnavana na podlagi predloga za razširitev.

 

2.B Izvolitev podpredsednika Državnega sveta Republike Slovenije

Nihče od kandidatov ni prejel zadostne podpore. 

2B. točka dnevnega reda je bila obravnavana na podlagi predloga za razširitev.

 

3. Predlog sklepa o ustanovitvi in nalogah komisij Državnega sveta Republike Slovenije

 

4. Sestava komisij Državnega sveta Republike Slovenije

 

5. Imenovanje predstavnika Državnega sveta v Statistični svet Republike Slovenije 

 

6. Imenovanje kontaktne osebe Državnega sveta Republike Slovenije za sodelovanje z OECD

 

7. Imenovanje predstavnika Državnega sveta v delovni skupini za načrtovanje upravljanja z velikimi zvermi 

 

7A. Obvestilo o začetku kazenskega postopka zoper državnega svetnika Franca  Kanglerja (Opr.št. I Kpr 10885/2013) 

7A. točka dnevnega reda je bila obravnavana na podlagi predloga za razširitev.

 

7B. Obvestilo o začetku kazenskega postopka zoper državnega svetnika Franca Kanglerja (Opr.št. I Kpr 40272/2013)

7B. točka dnevnega reda je bila obravnavana na podlagi predloga za razširitev.

 

7C. Obvestilo o začetku kazenskega postopka zoper državnega svetnika Franca Kanglerja (Opr.št. III K 93865/2010-385)  *RAZŠIRITEV

7C. točka dnevnega reda je bila obravnavana na podlagi predloga za razširitev.

 

8. Potrditev sedežnega reda

 

9. Terminski program dela Državnega sveta do konca aprila 2018