Skip to main content

25. seja Državnega sveta Republike Slovenije

25. redna seja Državnega sveta Republike Slovenije je potekala 22. januarja 2020.


Dnevni red:

1. Odobritev zapisnikov 24. redne seje in 9. izredne seje Državnega sveta Republike Slovenije

 

2. Pobude in vprašanja državnih svetnic in svetnikov

1. Vprašanje in pobudi državnega svetnika dr. Matjaža Gamsa glede Predloga zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti, ki je v pripravi na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport

2. Vprašanje in pobuda državnega svetnika Tomaža Horvata o vključenosti tematike podnebnih sprememb in trajnostnega razvoja v redne vzgojno-izobraževalne programe oziroma učne načrte predmetnikov na vseh ravneh vzgoje in izobraževanja

3. Pobuda državnega svetnika Alojza Kovšce za ureditev financiranja Parka vojaške zgodovine v Pivki

4. Vprašanje Komisije Državnega sveta za lokalno samoupravo in regionalni razvoj v zvezi s celovitim reševanjem  problematike lastništva kategoriziranih občinskih (in državnih) cest, ki tečejo preko zemljišč v lasti fizičnih oseb

5. Vprašanja državnega svetnika Tomaža Horvata v zvezi z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij

 

3. Predstavitev prednostnih nalog predsedovanja Republike Hrvaške Svetu Evropske unije v času od 1. 1. do 30. 6. 2020

 

4. Predlog Mnenja k Predlogu resolucije o Nacionalnem programu varstva okolja za obdobje 2020–2030 (ReNPVO20–30), EPA 960-VIII

 

5. Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o zdravstveni dejavnosti - zakonodajna iniciativa

 

5.A Predlog Zahteve za začetek postopka za oceno ustavnosti prvega odstavka 3., prvega odstavka 4., drugega odstavka 6. v povezavi s 25., 7., 21., desetega odstavka 25., prvega odstavka 29., 30., 39. in 41. člena Zakona o postopku sodnega varstva imetnikov kvalificiranih obveznosti bank (ZPSVIKOB) (Uradni list RS, št. 72/19)

5.A točka dnevnega reda je bila obravnavana na podlagi predloga za razširitev.

 

6. Seznanitev z delom Delovne skupine za načrtovanje upravljanja z velikimi zvermi v 2019
  • Delo Delovne skupine za načrtovanje upravljanja z velikimi zvermi v 2019 jepredstavil državni svetnik Branko Tomažič.

 

7. Predlog Sklepa o imenovanju članic Komisije za pritožbe iz delovnega razmerja pri Državnem svetu Republike Slovenije

 

8. Predlog Sedežnega reda državnih svetnic in državnih svetnikov v VI. mandatu Državnega sveta - od 22. januarja 2020 naprej