Skip to main content

28. izredna seja Državnega sveta Republike Slovenije

28. izredna seja Državnega sveta Republike Slovenije je potekala 29. decembra 2021.


Dnevni red:

1. Predlog odložilnega veta na Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-N), EPA 2102-VIII 

 

2. Predlog odložilnega veta na Zakon o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic COVID-19 (ZDUPŠOP), EPA 2297-VIII

2. točka dnevnega reda je bila obravnavana na podlagi predloga za razširitev.