Skip to main content

29. seja Državnega sveta Republike Slovenije

29. redna seja Državnega sveta Republike Slovenije je potekala 13. maja 2020.


Dnevni red: 

1. Odobritev zapisnikov 28. redne, 12. izredne (3. korespondenčne), 13. izredne in 14. izredne seje Državnega sveta Republike Slovenije

 

2. Pobude in vprašanja državnih svetnic in svetnikov

1. Pobuda državnega svetnika dr. Matjaža Gamsa glede ponovnega zagona gospodarstva  

2. Pobuda državnega svetnika dr. Matjaža Gamsa za podaljšanje rokov za poročanje in izvajanje nacionalnih in mednarodnih projektov na vseh področjih, še posebej pa na področju kulture, znanosti, visokega šolstva, izobraževanja in športa 

3. Pobudi državnega svetnika dr. Matjaža Gamsa  glede priprave okoljevarstvenih ukrepov v okviru gradbene zakonodaje in ukrepov za strokovno varovanje okolja

4. Vprašanje in pobuda državnega svetnika Tomaža Horvata  v zvezi z upravičenostjo delovnih invalidov, zaposlenih za krajši delovni čas, do kriznega dodatka v skladu s 33. členom Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo

5. Pobuda državnega svetnika Janoša Kerna v zvezi z dodatnimi interventnimi ukrepi za normalizacijo delovanja kulturnega sektorja in organiziranega športa po koncu epidemije SARS-CoV-2 (COVID-19)

 

3. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju - zakonodajna iniciativa

 

​4. Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o javnih uslužbencih - zakonodajna iniciativa 

4. točka dnevnega reda je bila umaknjena.

 

5. Predlog Sklepa k Zaključkom posveta Finančni položaj slovenskih občin

 

6. Priprave na volitve predsednika in podpredsednika Državnega sveta ter predsednikov, podpredsednikov in članov komisij Državnega sveta ob izteku prve polovice VI. mandata Državnega sveta