Skip to main content

3. izredna seja Državnega sveta Republike Slovenije

3. izredna seja Državnega sveta Republike Slovenije je potekala 13. marca 2019.


Dnevni red:

1. Predlog odložilnega veta na Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (ZIPRS1819-B), EPA 387-VIII