Skip to main content

32. seja Državnega sveta Republike Slovenije

32. redna seja Državnega sveta Republike Slovenije je potekala 16. septembra 2020.


Dnevni red:

1. Potrditev zapisnikov 31. redne in 17. izredne seje Državnega sveta Republike Slovenije

 

​2. Pobude in vprašanja državnih svetnic in svetnikov

1. Pobuda državnega svetnika dr. Matjaža Gamsa glede zagotovitve finančnih sredstev za postavitev spomenika Melaniji Trump

2. Pobuda Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide za sprejem smernic oziroma protokola sodelovanja med različnimi službami pomoči z namenom ustrezne podpore posameznikom in družinam v primeru nesreč s smrtnim izidom

3. Pobuda državne svetnice dr. Branke Kalenić Ramšak za zagotovitev finančnih sredstev za novogradnjo Fakultete za strojništvo Univerze v Ljubljani

4. Vprašanje državnega svetnika dr. Petra Požuna glede časovnice predložitve novele Zakona o duševnem zdravju v zakonodajni postopek

5. Vprašanje državnega svetnika Tomaža Horvata glede ureditve krožišča na Ajševici pri Novi Gorici

6. Pobude Komisije za kulturo, znanost, šolstvo in šport v zvezi z izvajanjem ukrepa o umetniškem deležu v javnih investicijskih projektih in ureditvijo trga umetniških del

7. Vprašanje in pobuda državnega svetnika Tomaža Horvata glede dokončanja izgradnje socialnega centra v Vrtojbi

8. Vprašanje in pobuda državnega svetnika dr. Matjaža Gamsa  glede uresničevanja pravice do popravka in omejitev predvajanja reklam v Zakonu o medijih

9. Vprašanje državnega svetnika Davorina Terčona glede ločenega beleženja podatkov o številu umrlih v Sloveniji z ali zaradi okužbe s SARS-CoV-2 (COVID-19)

10. Vprašanje državnega svetnika Matjaža Švagana glede normativov dela za diplomirano medicinsko sestro v domovih za starejše

 

3. Predstavitev stališč Vlade Republike Slovenije o Večletnem finančnem okviru EU 2021–2027 in svežnju za okrevanje
  • Predstavitev je podal predsednik Vlade Republike Slovenije Janez Janša 
  • Gradivo

 

4. Predlog Mnenja k Predlogu rebalansa proračuna Republike Slovenije za leto 2020 (Rb2020), EPA 1328-VIII

 

5. Predlog Mnenja k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (ZIPRS2021-A) - nujni postopek, EPA 1327-VIII

 

6. Predlog Sprememb in dopolnitev Poslovnika Državnega sveta (PoDS-1F) - nadaljevanje obravnave

 

7. Predlog zakona o spremembah Zakona o pacientovih pravicah – zakonodajna iniciativa

 

8. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju – zakonodajna iniciativa 

 

9. Predlog Zahteve za začetek postopka za oceno ustavnosti četrte alineje tretjega odstavka 6. člena Zakona o fiskalnem pravilu (Uradni list RS, št. 55/2015)