Skip to main content

36. seja Državnega sveta Republike Slovenije

36. redna seja Državnega sveta Republike Slovenije je potekala 20. januarja 2021.


Dnevni red: 

1. Potrditev zapisnikov 35. redne ter 18., 19. in 20. izredne seje Državnega sveta Republike Slovenije

 

2. Pobude in vprašanja državnih svetnic in svetnikov

1. Pobuda državnega svetnika Samerja Khalila za dopolnitev Odloka o določitvi seznama blaga za spopadanje s posledicami epidemije COVID-19, ki je začasno oproščeno uvoznih dajatev in plačila davka na dodano vrednost  pri uvozu (Uradni list RS, št. 68/20, 106/20, 157/20, 172/20)

2. Pobuda državnega svetnika Marjana Maučeca glede zagotovitve zakonskih podlag za prednostno financiranje ukrepov s področja duševnega zdravja v okviru že napovedanega novega paketa interventne zakonodaje (PKP8)

3. Pobuda državnega svetnika Danijela Kastelica  glede zakonske ureditve upravičenosti invalidskih in humanitarnih organizacij do finančne pomoči za izvedbo hitrih antigenskih testov  ter uporabe zaščitnih mask iz zaloge Zavoda za blagovne rezerve v naslednjem paketu interventne zakonodaje (PKP8)

4. Pobudi državnih svetnikov mag. Petra Požuna in Danijela Kastelica glede zakonske pravice do dodatka za delo v sivi coni za izvajalce pomoči na domu in dodatka za neposredno delo v rdeči in sivi coni in nadomestila plače od prvega dne odsotnosti zaradi bolezni, povezane s COVID-19, za izvajalce osebne asistence v naslednjem paketu interventne zakonodaje (PKP8)

 

3. Predstavitev prednostnih nalog predsedovanja Republike Portugalske Svetu Evropske unije v času od 1. 1. do 30. 6. 2021

 

4. Predlog Mnenja k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prijavi prebivališča (ZPPreb-1A) - druga obravnava, EPA 1529-VIII

 

5. Predlog Mnenja k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1K) - druga obravnava, EPA 1459-VIII

 

6. Predlog Mnenja k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (ZZRZI-E) - druga obravnava, EPA 1473-VIII

 

7. Predlog Mnenja k Predlogu zakona o zagotavljanju zemljišč za izvajanje izobraževalnih ter raziskovalnih in razvojnih dejavnosti s področja kmetijstva in gozdarstva (ZZIRDKG) - druga obravnava, EPA 1528-VIII

 

8. Predlog Sklepa za podaljšanje roka za opredelitev občinskih svetov do osnutkov pokrajinske zakonodaje s pregledom pristojnosti pokrajin  

8. točka dnevnega reda je bila obravnavana na podlagi predloga za razširitev.