Skip to main content

37. seja Državnega sveta Republike Slovenije

37. redna seja Državnega sveta Republike Slovenije je potekala 24. februarja 2021.


Dnevni red: 

1. Potrditev zapisnikov 36. redne ter 21. izredne seje Državnega sveta Republike Slovenije

 

2. Pobude in vprašanja državnih svetnic in svetnikov

1. Pobuda državnega svetnika Tomaža Horvata za čimprejšnjo nabavo naprave za zdravljenje s celično terapijo CAR-T

2. Pobudi državnega svetnika Tomaža Horvata za okrepitev pristojnosti lokalnih skupnosti in javnih zdravstvenih zavodov na primarni ravni v zvezi z razpisi specializacij za zdravnike in doktorje dentalne medicine ter z njimi povezanimi izbirnimi postopki

3. Pobuda državnega svetnika dr. Matjaža Gamsa glede zagotovitve varne zaposlitve za vse delavke, ki so na porodniškem dopustu in vsaj eno leto opravljajo delo na podlagi pogodbe o zaposlitvi za določen čas

4. Pobuda državnega svetnika Igorja Antauerja glede regulacije poklica optometrist z namenom skrajšanja čakalnih dob in razbremenitve zdravnikov specialistov oftalmologije

5. Vprašanje državnega svetnika Tomaža Horvata glede novega pravilnika o poklicnih boleznih

6. Pobudi državnega svetnika Francija Rokavca  o uveljavitvi ničelne stopnje zmanjševanja obdelovalnih kmetijskih površin v Republiki Sloveniji

7. Pobuda državnih svetnikov Bojana Režuna in Davorina Terčona glede čimprejšnje zagotovitve pogojev za opravljanje teoretičnega in praktičnega dela vozniških izpitov v Izpitnem centru Postojna

8. Vprašanji državnega svetnika Branka Tomažiča glede količin posekanega lesa v državnih gozdovih in dobave lesa slovenskim žagarjem

9. Pobuda državnega svetnika Danijela Kastelica za sistemsko ureditev pravice na poti v in z vzgojno-izobraževalne ustanove za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami

10. Vprašanje državnega svetnika Branka Tomažiča glede podelitve zaščitnega znaka kakovosti "Izbrana kakovost Slovenija" za prašičje meso

 

3. Predlog Mnenja k Predlogu zakona o nacionalnem demografskem skladu (ZNDS) - druga obravnava, EPA 1397-VI

 

4. Predlog Mnenja k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2I) - druga obravnava, EPA 1218-VII

 

5. Predlog Mnenja k Sedmemu poročilu o položaju romske skupnosti v Sloveniji, EPA 1490–VIII

 

6. Predlog Poročila o delu Državnega sveta v letu 2020