Skip to main content

4. seja Državnega sveta Republike Slovenije

4. redna seja Državnega sveta Republike Slovenije je potekala 7. februarja 2018.


Dnevni red:

1. Odobritev zapisnika 3. seje Državnega sveta Republike Slovenije

 

2. Pobude in vprašanja državnih svetnic in svetnikov

1. Pobuda državnega svetnika Francija Rokavca za vključitev socialnih podjetij, ki zaposlujejo invalide, v shemo nadomestne izpolnitve kvote

 

3. Predstavitev prednostnih nalog predsedovanja Republike Bolgarije Svetu Evropske unije v času od 1. 1. do 30. 6. 2018

 

4. Predlog zakona o spodbujanju investicij (ZSInv) – druga obravnava, EPA 2374-VII

 

5. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-S) – druga obravnava, EPA 2507-VII

 

6. Predlog zakona o spremembah Zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij (ZUODNO-H) – nujni postopek, EPA 2528-VII

 

7. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju (ZJN-3A) – druga obravnava, EPA 2487-VII

 

8. Predlog zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1) – druga obravnava, EPA 2470-VII