Skip to main content

40. seja Državnega sveta Republike Slovenije

40. seja Državnega sveta Republike Slovenije je potekala 12. maja 2021.


Dnevni red:

1. Potrditev zapisnikov 39. redne in 23. izredne seje Državnega sveta Republike Slovenije 

 

2. Pobude in vprašanja državnih svetnic in svetnikov

1. Pobuda državnega svetnika Tomaža Horvata za zagotovitev dodatne naprave za magnetno resonanco v Splošni bolnišnici dr. Franca Derganca Nova Gorica

2. Pobuda Komisije za gospodarstvo, obrt, turizem in finance za prioritetno cepljenje zaposlenih v turizmu

3. Vprašanja državnega svetnika Branka Tomažiča glede revizije državnih pomoči iz sheme davka na tonažo

4. Pobudi državnega svetnika Branka Tomažiča za davčno razbremenitev kmetov za dodeljene sektorske državne pomoči iz naslova posledic izrednih razmer epidemije Covid-19, za plačila iz naslova ukrepov kmetijske politike in druga plačila iz naslova državnih pomoči v zvezi z opravljanjem osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti 

 

3. Letna poročila Evropskega računskega sodišča za leto 2019 

 

4. Predlog Mnenja k Predlogu resolucije o nacionalnem programu za jezikovno politiko 2021–2025 (ReNPJP21–25), EPA 1734-VIII 

 

5. Predlog Mnenja k Letnemu poročilu o delu Državne revizijske komisije za leto 2020, EPA 1777-VIII 

 

6. Seznanitev z delom Statističnega sveta Republike Slovenije v letu 2020