Skip to main content

41. seja Državnega sveta Republike Slovenije

41. redna seja Državnega sveta Republike Slovenije je potekala 9. junija 2021.


Dnevni red: 

1. Potrditev zapisnika 40. redne seje Državnega sveta Republike Slovenije 

 

2. Pobude in vprašanja državnih svetnic in svetnikov

1. Pobuda državnega svetnika dr. Matjaža Gamsa za izkaz posebnega spoštovanja in krepitev pozitivne javne podobe vseh žrtev, vojnih invalidov in ostalih aktivno udeleženih oseb pri zaščiti domovine v vojni za Slovenijo 1991

2. Vprašanje državnega svetnika Davorina Terčona glede implementacije direktive v pravni red Republike Slovenije

3. Pobuda Interesne skupine negospodarskih dejavnosti glede gradnje Centra znanosti kot demonstracijskega objekta

4. Vprašanji in pobuda državnega svetnika Tomaža Horvata glede razvoja in razvejanosti mreže polnilnih postaj za električna vozila in vozila na vodik

5. Pobuda državnega svetnika dr. Matjaža Gamsa glede podpore izjavi Slovenske akademije znanosti in umetnosti ob tridesetletnici samostojnosti slovenske države

 

3. Predlog Sklepa o imenovanju predstavnika Državnega sveta v delegaciji za plenarna zasedanja Konference o prihodnosti Evrope 

  

4. Predstavitev Evropskega organa za delo in njegovih nalog 

 

5. Predlog Mnenja k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravilih cestnega prometa (ZPrCP-F) – druga  obravnava, EPA 1569-VIII 

 

6. Predlog zakona o odpravi krivic zaradi izbrisa pravnih oseb iz sodnega registra v obdobju od 23. 7. 1999 do 16. 11. 2011 – zakonodajna iniciativa 

 

7. Predlog Sklepa k zaključkom posveta "Pogoji, ki jim mora biti zadoščeno za pravičen prehod iz premoga v Šaleški dolini"