Skip to main content

43. seja Državnega sveta Republike Slovenije

43. redna seja Državnega sveta Republike Slovenije je potekala 15. septembra 2021.


Dnevni red:

1. Potrditev zapisnikov 42. redne ter 25. in 26. izredne seje Državnega sveta Republike Slovenije 

 

2. Pobude in vprašanja državnih svetnic in svetnikov 

1. Pobuda državnega svetnika mag. Petra Požuna za financiranje prostovoljnega cepljenja proti gripi iz proračuna RS tudi v sezoni 2021/2022

2. Vprašanji državnega svetnika Ladislava Rožiča glede ohranjanja semenarstva v Sloveniji 

3. Vprašanje državnega svetnika Branka Tomažiča glede neenakopravne obravnave cepljenih proti covid-19 in prebolelih za covid-19

 

3. Predlog Mnenja k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osebni asistenci (ZOA-B) - skrajšani postopek, EPA 2017-VIII 

 

4. Predlog Mnenja k Rednemu letnemu poročilu Zagovornika načela enakosti za leto 2020, EPA 1844-VIII 

 

5. Predlog Mnenja k Vmesnemu poročilu o aktivnostih Zagovornika načela enakosti glede sobivanja pripadnikov romske skupnosti z lokalnim prebivalstvom 

 

6. Predlog Sklepa o ravnanju s tajnimi podatki v Državnem svetu Republike Slovenije 

Ker je bilo utemeljeno pričakovati, da bodo v razpravi predloga Sklepa o ravnanju s tajnimi podatki v Državnem svetu Republike Slovenije lahko sprožena vprašanja v zvezi z zadevami tajne narave, je bila 43. seja Državnega sveta v času obravnave 6. točke dnevnega reda zaprta za javnost.

 

7. Predlog Sklepa k Zaključkom posveta Pravica oseb s težavami v duševnem zdravju do osebne asistence 

  

8. Predlog sprememb Finančnega načrta Državnega sveta Republike Slovenije za leto 2022 in Predlog Finančnega načrta Državnega sveta Republike Slovenije za leto 2023