Skip to main content

48. seja Državnega sveta Republike Slovenije

48. redna seja Državnega sveta je potekala 16. februarja 2022.


Dnevni red:

1. Potrditev zapisnikov 47. redne ter 29. in 30. izredne seje Državnega sveta Republike Slovenije 

 

2. Pobude in vprašanja državnih svetnic in svetnikov 

1. Pobuda državnega svetnika Tomaža Horvata v zvezi s pravico do zagotovljene pokojnine in izplačila do 20 oz 40 % starostne pokojnine za zavarovance, ki del pokojninske dobre brez dokupa dosežejo z delom v tujini

2. Pobuda državnega svetnika Tomaža Horvata za vzpostavitev skupne italijansko-slovenske specializirane službe za obravnavo nasilja v družini na italijansko-slovenskem obmejnem območju

3. Vprašanja Interesne skupine negospodarskih dejavnosti glede dopustnih omejitev svobode izražanja

4. Pobuda dr. Marjana Maučeca glede prekategorizacije občinskih cest iz smeri Turnišče proti državni meji z Madžarsko v državno cesto

 

3. Predlog Mnenja Državnega sveta k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o posebnih pravicah žrtev v vojni za Slovenijo 1991 (ZPPZV91-B) – skrajšani postopek, EPA 2437-VIII 

 

4. Predlog Mnenja Državnega sveta k Predlogu resolucije o znanstvenoraziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije 2030 (ReZrIS30), EPA 2378-VIII 

 

5. Predlog Mnenja Državnega sveta k Predlogu resolucije o Nacionalnem programu visokega šolstva 2030 (ReNPVŠ30), EPA 2421-VIII 

 

6. Predlog Mnenja Državnega sveta k Predlogu resolucije o nacionalnem programu za kulturo 2022–2029 (ReNPK22–29), EPA 2382-VIII 

   

7. Predlog Mnenja Državnega sveta k Poročilu o izvajanju nacionalnega programa, ki ureja izgradnjo avtocest, za leto 2020, EPA 2450-VIII 

 

8. Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o zaščiti živali – zakonodajna iniciativa 

 

9. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o divjadi in lovstvu – zakonodajna iniciativa