Skip to main content

5. izredna seja Državnega sveta Republike Slovenije

5. izredna seja Državnega sveta Republike Slovenije je potekala 15. julija 2019.


Dnevni red:

1. Problematika oskrbe s pitno vodo obalnih občin v luči izrednega dogodka z dne 25. junija 2019 – iztirjenja vagonov v železniškem predoru pri Hrastovljah v Mestni občini Koper

 

1A. Predlog odložilnega veta na Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o nepremičninskem posredovanju (ZNPosr-C), EPA 650-VIII

1A. točka dnevnega reda je bila obravnavana na podlagi predloga za razširitev.

 

2. Predlog odložilnega veta na Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-L), EPA 634-VIII

2. točka dnevnega reda je bila obravnavana na podlagi predloga za razširitev.