Skip to main content

52. seja Državnega sveta Republike Slovenije

52. redna seja Državnega sveta Republike Slovenije je potekala 8. junija 2022.


Dnevni red:

1. Potrditev zapisnika 51. seje Državnega sveta Republike Slovenije 

 

2. Pobude in vprašanja državnih svetnic in svetnikov 

1.  Vprašanje državnega svetnika Danijela Kastelica za spremembo zakonodajne ureditve dodatka za pomoč in postrežbo za vse otroke, ki so zdravstveno zavarovani po drugem zavarovancu zavoda ali upokojencu

2. Pobuda državnega svetnika dr. Matjaža Gamsa za ustanovitev strokovne skupine za prenovo slovenskega javnega zdravstva v smeri pospešitve uporabe elektronskega  in mobilnega zdravja

3. Pobuda državnega svetnika Tomaža Horvata za priznanje pokojninske dobe brez dokupa partnerjem slovenskih diplomatov

4. Vprašanje državnega svetnika Alojza Kovšce glede priprave spremembe zakona, ki ureja javne finance v skladu z odločbo Ustavnega sodišča Republike Slovenije št. U-l-474/18

5. Pobude državnega svetnika dr. Matjaža Gamsa v zvezi s čim širšo uporabo odprtokodnih in drugih javno objavljenih programskih rešitev v javnem sektorju, preverbo njihovega delovanja in čim širšo dostopnost elektronskih dokumentov v upravnih postopkih

6. Pobuda državnih svetnikov Danijela Kastelica in Bojana Režuna za vzpostavitev celovitega sistema skrbi za odrasle z avtizmom

7. Pobuda državnega svetnika mag. Petra Požuna za dvig najvišjega možnega obsega izdatkov za zdravstveno blagajno na podlagi spremembe Odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje od 2022 do 2024

8. Pobudi državnega svetnika Branka Tomažiča v zvezi s podelitvijo spominskih medalj ob 30. obletnici  samostojne in neodvisne države Republike Slovenije in razširitvijo upravičencev do statusa vojnih veteranov 

9. Pobuda dr. Matjaža Gamsa za enotno obravnavno vseh priporočenih omejitvenih ukrepov, povezanih z zajezitvijo širjenja virusa SARS-CoV-2, in podobnimi pojavi

 

3. Predlog Mnenja k Rednemu letnemu poročilu Zagovornika načela enakosti za leto 2021, EPA 2717-VIII 

 

4. Predlog Mnenja k Letnemu poročilu Informacijskega pooblaščenca za leto 2021, EPA 50-IX 

 

5. Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o državnem svetu – zakonodajna iniciativa 

 

5.A Predlog Zakona o spremembi in dopolnitvi Zakona o nujnih ukrepih na področju zdravstva – zakonodajna iniciativa

5.A točka dnevnega reda je bila obravnavana na podlagi predloga za razširitev.

 

6. Predlog Zahteve za začetek postopka za oceno ustavnosti petega odstavka 17. člena Zakona o odvetništvu (Uradni list RS,  št. 18/93, 24/96 – odl. US, 24/01, 54/08, 35/09, 97/14, 8/16 – odl. US, 46/16 in 36/19) 

 

7. Seznanitev z delom Delovne skupine za načrtovanje upravljanja z velikimi zvermi v 2021 
  • Delo Delovne skupine za načrtovanje upravljanja z velikimi zvermi v 2021 je predstavil državni svetnik Branko Tomažič.

 

8. Seznanitev z delom Skupine za skupni parlamentarni nadzor Europola v 2021