Skip to main content

7. seja Državnega sveta Republike Slovenije

7. redna seja Državnega sveta Republike Slovenije je potekala 16. maja 2018.


Dnevni red:

1. Odobritev zapisnika 6. seje Državnega sveta Republike Slovenije in 2. izredne seje Državnega sveta Republike Slovenije
  • Predlog zapisnika 6. seje Državnega sveta Republike Slovenije
  • Zapisnik 6. seje Državnega sveta Republike Slovenije
  • Predlog zapisnika 2. izredne seje Državnega sveta Republike Slovenije
  • Zapisnik 2. izredne seje Državnega sveta Republike Slovenije

 

2. Pobude in vprašanja državnih svetnic in svetnikov

1. Vprašanje državnega svetnika Tomaža Horvata glede poteka plinovodov skozi Vipavsko dolino 

2. Pobuda državnega svetnika Toneta Hrovata glede spremembe kriterijev za ustanovitev oz. spremembo statusa samostojne šole kot vzgojno-izobraževalnega zavoda

3. Pobuda državnega svetnika Toneta Hrovata glede ureditve razpolaganja in upravljanja z nepremičninami za namen učnih procesov

4. Vprašanji državnega svetnika Tomaža Horvata glede neodobritve vpisnih mest za program kozmetičnega tehnika za severno-primorsko regijo

 

3. Izvolitev podpredsednika Državnega sveta Republike Slovenije

 

4. Predlog sklepa o dopolnitvah Sklepa o izvolitvi predsednikov, podpredsednikov in članov komisij Državnega sveta Republike Slovenije

 

5. Odprta vprašanja integracije tujcev s stalnim ali začasnim prebivališčem v Republiki Sloveniji

  

6. Letno poročilo Računskega sodišča Republike Slovenije za leto 2017, EPA 2723-VII

 

7. Poročilo o izvajanju nalog, ki jih ima družba D.S.U., d.o.o. na podlagi Zakona o zaključku lastninjenja in privatizaciji pravnih oseb v lasti Slovenske razvojne družbe (ZZLPPO) po stanju na dan 31. 12. 2017, EPA 2702-VII 

7. točka dnevnega reda je bila umaknjena.

 

8. Zaključki posveta z naslovom Izvajanje lokalnega razvoja, ki ga izvaja skupnost (CLLD) danes in jutri