Skip to main content

8. izredna seja Državnega sveta Republike Slovenije

8. izredna seja Državnega sveta Republike Slovenije je potekala 28. novembra 2019.


Dnevni red:

1. Predlog odložilnega veta na Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (ZIPRS2021), EPA 794-VIII  

 

2. Predlog odložilnega veta na Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin (ZUPPJS2021), EPA 797-VIII