Preskoči na glavno vsebino

Društvo državnih svetnikov

 

Društvo državnih svetnikov je prostovoljno združenje nekdanjih in sedanjih članic in članov Državnega sveta ter nekdanjih in sedanjih sekretark in sekretarjev Državnega sveta. Namen društva je združevanje sedanjih in bivših državnih svetnikov, spodbujanje aktivnosti za urejanje statusnih zadev državnih svetnikov, spodbujanje razprav o parlamentarizmu, dvodomnosti in demokraciji, skrb za interese članov ter medsebojna pomoč pri razreševanju težav in problemov, s katerimi se člani soočajo. Prav tako je cilj društva prispevati k širjenju vrednot parlamentarizma in demokracije ter krepitev parlamentarne demokracije na temelju dvodomnega sistema. Društvo to dosega z izvajanjem letnih srečanj, prirejanjem okroglih miz, seminarjev, posvetov, članskih sestankov, predavanj, organizacijo udeležbe v mednarodnih organizacijah in društvih ter na druge načine, z izdajanjem publikacij v skladu z veljavnimi predpisi in imenovanjem častnih članov in podeljevanjem priznanj društva.


Upravni odbor Društva državnih svetnikov sestavljajo Mitja Bervar – predsednik in člani: mag. Blaž Kavčič, dr. Ivan Kristan in Tone Hrovat. Nadzorni odbor sestavljajo Alojz Kovšca, Borut Meh in Bogomir Vnučec. Častno razsodišče sestavlja dr. Peter Glavič. Tajnik društva je dr. Dušan Štrus.

Statut Društva državnih svetnikov