Preskoči na glavno vsebino

Rastoča knjiga


"Rastoča knjiga je simbol, ki nenehno spodbuja k človekovi rasti, medsebojnemu spoštovanju, k strpnosti in dobremu."

                                                                                                                                                         - dr. Janez Gabrijelčič
Deklica z Rastočo knjigo

Predstavniki skupine 65-ih podpisnikov so konec novembra 2000, ob prehodu v novo tisočletje in ob tisočletnici Brižinskih spomenikov,  v Državnem svetu Republike Slovenije predstavili zamisel in pobudo o izgradnji slovenskega pomnika knjigi. Projekt so poimenovali Rastoča knjiga. Obenem je bilo ustanovljeno Društvo Rastoča knjiga, katerega glavni cilj je udejanjanje arhitekturne stvaritve simbola Rastoče knjige, ki ponazarja dosedanji razvoj ter identiteto Slovencev kot stalno učeče se družbe na najrazličnejših področjih ustvarjalnosti. Slovenija ob koncu devetdesetih let prejšnjega stoletja ni imela konsistentne kulturne politike, ki bi tudi po vstopu v Evropsko unijo zavarovala slovensko literarno izročilo, s tem pa seveda tudi slovenski jezik. Prav zato je poslanstvo društva opozarjanje na kulturne vrednote slovenske preteklosti. Projekt Rastoče knjige je velik v plemenitem smislu, saj Slovence združuje. Ustanovitelji so že pri samem snovanju projekta želeli, da bi le-ta postal vseslovenski. Zato so vse Slovence, tudi tiste, ki živijo izven meja, povabili k integrativnemu razmisleku o pomenu nacionalnega samozavedanja.

Kipec Deklice z Rastočo knjigo, katerega avtor je kipar Jernej Mali, stoji v Župančičevi jami tik ob Navju, pokopališču velikanov slovenske kulture in njihovih velikih podpornikov. Podstavek, na katerem sedi, vsako leto oplemeniti nov verz, ki ponazarja ljubezen do slovenske besede, slovenske kulture in slovenskega naroda. Kip deklice s knjigo simbolno vključuje slovenske knjižne mejnike kot so Brižinski rokopisi, Trubarjev Abecedarij in Katekizem, Dalmatinov prevod Biblije, Prešernove Poezije do književnosti sodobnega časa. Dekličina knjiga vsako leto raste in se bogati z novimi imeni. Vsako leto se kipec dvigne za dva centimetra, ob tem pa odkrije novo geslo ali sporočilo o pomenu sožitja, strpnosti, izobraževanja, osebne in skupne rasti v prihodnost.

Rastoča knjiga se razvija v mednarodni projekt Združene Rastoče knjige sveta. Z njim želi društvo poudariti, da svet vedno bolj potrebuje novo paradigmo življenja in dela. Ta naj temelji na medsebojnem, plemenitem sodelovanju na področju kulture, znanosti in umetnosti ter na viziji univerzalne odličnosti. K projektu so vabljene vse države, da bi v tem okrilju predstavile svoje književno izročilo. Kot tak naj bi bil projekt eden izmed prispevkov za spodbujanje boljšega poznavanja kulturne dediščine stare celine in sveta.

Pri projektu od samega začetka sodelujejo Državni svet Republike Slovenije (častni pokrovitelj), Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Mestna občina Ljubljana, Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Narodna in univerzitetna knjižnica in Društvo Rastoča knjiga.


Kontaktna oseba:

mag. Marjeta Tratnik Volasko

tel. št: 01 478 9817

elektronski naslov: marjeta.volasko@ds-rs.si