Preskoči na glavno vsebino

Andrej Poglajen

Andrej Poglajen
državni svetnik

V Državni svet je bil izvoljen kot predstavnik lokalnih interesov (13. volilna enota - Tolmin).

V Državnem svetu je:

  • član Interesne skupine lokalnih interesov,
  • član Komisije za mednarodne odnose in evropske zadeve,
  • član Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj.

Aktivnosti državnega svetnika:
  • udeležba na kongresu podmladka EPP, YEPP, Praga, 20. 6. 2023
  • srečanje s cerkniškim županom Gašperjem Uršičem in ogled posledic neurij, Cerkno, 14. 7. 2023
  • udeležba na Konferenci parlamentarnih odborov EU za evropske zadeve (COSAC), Madrid (Španija), 26.-28. 11- 2023
  • udeležba strokovnega posveta Gospodarski krog »V pričakovanju davčne reforme«, Ljubljana, 10. 1. 2024
  • udeležba Medparlamentarne konference za zunanjo in varnostno politiko (CFSP) ter Skupno varnostno in obrambno politiko (CSDP), Brugge (Belgija), 4. 3. 2024
  • udeležba posveta: Problematika evidentiranja škod od divjadi – stanje in možnosti izboljšav, Ljubljana, 13. 5. 20224
  • vodenje posveta 4. razvojna os in razvojni izzivi regije, Ljubljana, 31. 5. 2024
 

Volilna enota 13

Občine: Bovec, Cerkno, Idrija, Kobarid, TOLMIN

 
Stiki z volilno enoto

OBČINA IDRIJA – svetniška pisarna
Mestni trg 1
5280 IDRIJA
Svetniška pisarna: v prostorih občine 
Uradne ure svetniške pisarne: ob četrtkih od 12. do 15. ure 
Kontaktna oseba: Gregor Prezelj, direktor občinske uprave
Telefon kontaktne osebe: (05) 373 45 20 
E-pošta kontaktne osebe: gregor.prezelj@idrija.si
Uradne ure (kontaktna oseba je dosegljiva): https://idrija.si/objave/255