Skip to main content
Andrej Poglajen
državni svetnik

V Državni svet je bil izvoljen kot predstavnik lokalnih interesov (13. volilna enota - Tolmin).

V Državnem svetu je:

  • član Interesne skupine lokalnih interesov,
  • član Komisije za mednarodne odnose in evropske zadeve,
  • član Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj.

Aktivnosti državnega svetnika:
  • udeležba na kongresu podmladka EPP, YEPP, Praga, 20. 6. 2023
  • srečanje s cerkniškim županom Gašperjem Uršičem in ogled posledic neurij, Cerkno, 14. 7. 2023
 

Volilna enota 13

Občine: Bovec, Cerkno, Idrija, Kobarid, TOLMIN

 
Stiki z volilno enoto

OBČINA IDRIJA – svetniška pisarna
Mestni trg 1
5280 IDRIJA
Svetniška pisarna: v prostorih občine 
Uradne ure svetniške pisarne: ob četrtkih od 12. do 15. ure 
Kontaktna oseba: Gregor Prezelj, direktor občinske uprave
Telefon kontaktne osebe: (05) 373 45 20 
E-pošta kontaktne osebe: gregor.prezelj@idrija.si
Uradne ure (kontaktna oseba je dosegljiva): https://idrija.si/objave/255