Preskoči na glavno vsebino

Anton Medved

Anton Medved
državni svetnik

V Državni svet je bil izvoljen kot predstavnik kmetov.

V Državnem svetu je:

 • član Interesne skupine kmetov, obrtnikov in samostojnih poklicev, 
 • podpredsednik Komisije za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
 • član Komisije za gospodarstvo, obrt, turizem in finance.

O državnem svetniku

Rojen 17. 6. 1959. 

Zaradi zahtevnih okoliščin doma je moral že zelo zgodaj poprijeti za vsa dela na kmetiji v vasi Stražgonjca, občina Kidričevo. 

Ko je še kot mladostnik prevzel domačo kmetijo, je ta obsegala 6 hektarjev obdelovalne zemlje in 10 glav goveje živine ter  konja. Z vestnim delom in zagnanostjo, tudi ob pomoči žene in sina, je kmetijo razvil in povečal. Danes kmetija obsega 60 hektarjev obdelovalne zemlje in prek 200 glav goveje živine, usmerjeni so predvsem v prirejo mleka.

Vse dosedanje življenje je posvetil delu na kmetiji. To ga je naučilo predvsem spoštovanja do zemlje, živali in kmečkega stanu ter vztrajnega  trdega dela. 

Dolga leta aktivno deluje v Sindikatu kmetov Slovenije. Najprej je bil predsednik podružnice, nato član izvršilnega odbora, trenutno mu teče že tretji mandat predsednika Sindikata kmetov Slovenije. Kot predsednik Sindikata si prizadeva za boljše pogoje za delo in razvoj kmetij in slovenskega podeželja, pri čemer daje velik poudarek tradicionalnim vrednotam in osebni lastnini.

V Državni svet je bil izvoljen kot predstavnik kmetov na predlog Sindikata kmetov Slovenije in Zadružne zveze Slovenije s podporo Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije.


Dejavnosti državnega svetnika
 • udeležba na posvetu Za boljšo prihodnost živali, Ljubljana, 16. 1. 2023
 • udeležba Kongresa Zadružne zveze Slovenije 2023, Portorož, 22. 3. 2023
 • gost v oddaji Odprta dlan na Radiu Zeleni val, Grosuplje, 19. 4. 2023
 • udeležba na slavnostni podelitvi nagrade Zlata čebela, Ljubljana, 24. 5. 2023
 • udeležba in sodelovanje na posvetu Pomen kmetijstva in podeželja za slovenski narod, Ljubljana, 2. 6. 2023
 • udeležba na odkritju spominskega obeležja Evgenu Sapaču ob 30-letnici protestne zapore mejnih prehodov, Puconci, 15. 6. 2023
 • srečanje s predstavniki slovenske lesnopredelovalne industrije združeni v SloLes, Ljubljana, 3. 7. 2023
 • udeležba na posvetu Slovenska hrana v javnih zavodih, Ljubljana, 12. 2. 2024
 • udeležiba Kongresa Zadružne zveze Slovenije, Portorož, 13. 3. 2024
 • udeležiba na srečanju s kmeti in evropskim poslancem Francem Bogovičem, Slovenska Bistrica, 22. 3. 2024
 • udeležba 13. mednarodnega sejma lovstva, ribištva in aktivnosti v naravi, Gornja Radgona, 5. 4. 2024
 • udeležba na posvetu: Dvig slovenske samooskrbe v celotni verigi od kmeta do trgovine, Ljubljana, 14. 6. 2024