Preskoči na glavno vsebino

Bojan Borovnik

Bojan Borovnik
državni svetnik

V Državni svet je bil izvoljen kot predstavnik lokalnih interesov (19. volilna enota - Slovenj Gradec). 

V Državnem svetu je:

  • član Interesne skupine lokalnih interesov,
  • član Komisije za gospodarstvo, obrt, turizem in finance,
  • član Komisije za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

O državnem svetniku

Bojan Borovnik se je rodil 29. avgusta 1964 v Slovenj Gradcu. Živi in gospodari na manjši kmetiji na Kozjaku in je oče treh otrok.

Po zaključenem srednješolskem izobraževanju elektro smeri na Šolskem centru Velenje se je zaposlil v velenjskem Gorenju, kjer je prevzel delo na različnih vodilnih položajih in tako pridobil precej pomembnih delovnih izkušenj. 

K uspešnosti podjetja je želel pridati še več in hkrati osebnostno rasti, zato se je odločil za dodatno izobraževanje, ki ga je uspešno končal in tako postal inženir elektronike. Leta 2010 je z zagovorom magistrske naloge s področja ekonomije pridobil še naziv magister poslovnih ved.

V vseh teh letih je sodeloval pri slehernem od projektov, ki so bili pomembni za napredek in razvoj kraja ter občine, kjer živi, hkrati pa je tudi član številnih društev v občini.

Na pobudo krajanov je pred dvanajstimi leti kandidiral za člana Občinskega sveta Občine Mislinja in bil izvoljen. Posebno pozorno in aktivno je deloval v smeri enakomernega razvoja vseh zaselkov, čemur posveča veliko pozornosti še danes. 

Na nadomestnih lokalnih volitvah 2015 je postal župan občine Mislinja, to delo opravlja že tretje mandatno obdobje. Ponosen je na to, saj je to dokaz več, da je z njegovim delom zadovoljnih in mu hkrati zaupa večina občank in občanov.


Aktivnosti državnega svetnika:
  • udeležba na slavnostni podelitvi nagrade Zlata čebela, Ljubljana, 24. 5. 2023
  • udeležba na obisku Koroške regije, Korošk, 21. 11 2023
  • udeležba strokovnega posveta Gospodarski krog »V pričakovanju davčne reforme«, Ljubljana, 10. 1. 2024
  • udeležba 13. mednarodnega sejma lovstva, ribištva in aktivnosti v naravi, Gornja Radgona, 5. 4. 2024

 


Volilna enota 19

Občine: Črna na Koroškem, Dravograd, Mežica, Mislinja, Muta, Podvelka, Prevalje, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Ribnica na Pohorju, SLOVENJ GRADEC, Vuzenica

 

Stiki z volilno enoto

OBČINA DRAVOGRAD
Trg 4. julija 7
2370 DRAVOGRAD
Telefon: (02) 872 35 60 
Kontaktna oseba: Jerneja Ravnik
E-pošta kontaktne osebe: ravnik.jerneja@dravograd.si
Telefon kontaktne osebe: (02) 872 35 62
Kontaktna oseba je dosegljiva: v času uradnih ur Občine Dravograd

OBČINA MISLINJA – svetniška pisarna
Šolska cesta 34
2382 MISLINJA
Svetniška pisarna: v prostorih občine
Uradne ure svetniške pisarne: po predhodnem dogovoru
Kontaktna oseba: Silva Sovič
Telefon kontaktne osebe: (02) 885 73 42 
E-pošta kontaktne osebe: silva.sovic@mislinja.si
Kontaktna oseba je dosegljiva v času uradnih ur občinske uprave