Preskoči na glavno vsebino

Bojan Kekec

Bojan Kekec
državni svetnik

V Državni svet je bil izvoljen kot predstavnik lokalnih interesov (14. volilna enota - Novo mesto).

V Državnem svetu je:

  • član Interesne skupine lokalnih interesov;
  • predsednik Komisije za mednarodne odnose in evropske zadeve,
  • član Komisije za državno ureditev.

O državnem svetniku

Bojan Kekec se je rodil 4. maja 1965 v Novem mestu. Osnovno šolo je obiskoval v Novem mestu, nato pa se je vpisal na srednjo elektrotehnično šolo v Krškem, ki jo je zaključil 1984. Po odsluženem vojaškem roku se je zaposlil v Novoteksu. Kmalu po prvi zaposlitvi se je vpisal na Fakulteto za elektrotehniko in ob delu uspešno zaključil višješolski študij elektronike. Leta 1989 se je zaposlil v Komunali Novo mesto in leta 1994 prevzel vodenje sektorja vodooskrbe, kasneje pa prevzel tudi mesto tehničnega direktorja. Leta 1998 se je vpisal na visokošolski študij elektrotehnike in ga ob delu uspešno zaključil. MO Novo mesto mu je 2003 podelila priznanje za raziskovalno delo na področju avtomatizacije vodovodnih sistemov. Nekaj let je ob službi poučeval tudi na višji komunalni šoli v Novem mestu. Leta 2007 je bil imenovan na mesto direktorja Komunale Novo mesto. Želja po novih znanjih ga je vodila do vpisa na magistrski študij energetike, ki ga je leta 2012 končal z odliko, za kar mu je Univerza v Mariboru podelila priznanje za najuspešnejšega študenta. Po končanem direktorskem mandatu na Komunali Novo mesto se je zaposlil na Slovenskih železnicah, kjer je dve leti in pol vodil eno največjih slovenskih infrastrukturnih družb SŽ- Infrastruktura, d. o. o. Danes vodi upravni odbor in skupščino dveh pomembnih mednarodnih evropskih železniških koridorjev in zastopa SŽ v pomembnih mednarodnih organizacijah, vodi pa tudi projekt energetskega menedžmenta. Predseduje tudi največjemu slovenskemu kulturnemu društvu KUD Tine Rožanc iz Ljubljane. Je predsednik mestnega odbora SDS NM in član izvršilnega odbora Slovenske demokratske stranke, v njenem strokovnem svetu pa vodi tudi področje prometne infrastrukture. Občinski svetnik v MO Novo mesto je že tretji mandat. Z družino živi v Novem mestu.


Aktivnosti državnega svetnika

- častni govorec na kulturni prireditvi v Stopičah, 9. 2. 2023
- sprejem predsednice Zveznega sveta Republike Avstrije mag. Claudio Arpa, Ljubljana, 24. 11. 2023
- sprejem poslanca Nacionalne skupščine Francoske republike Gabriela Amard, Ljubljana, 4. 12.2023
- udeležba sprejema podpredsednika Nacionalnega odbora Kitajske ljudske politične posvetovalne konference (CPPCC) Wanga Yonga z delegacijo, Ljubljana, 29. 1. 2024

 
Volilna enota 14

Občine: Dolenjske Toplice, Mirna, Mirna peč, Mokronog - Trebelno, NOVO MESTO, Straža, Šentjernej, Šentrupert, Škocjan, Šmarješke Toplice, Trebnje, Žužemberk