Skip to main content
Branimir Štrukelj
državni svetnik

V Državni svet je bil izvoljen kot predstavnik delojemalcev.

V Državnem svetu je:

  • član Interesne skupine delojemalcev,
  • predsednik Komisije za izobraževanje, kulturo, znanost, šport in mladino,
  • član Komisije za državno ureditev.

O državnem svetniku

Iz zgodovine in umetnostne zgodovine je diplomiral leta 1988 na ljubljanski Filozofski fakulteti. Od 1996 je glavni tajnik Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ), med leti 1997 in 2011 pa je bil tudi član 27-članskega Izvršilnega odbora Izobraževalne internacionale (Education International), ki po vsem svetu združuje več kot 30 milijonov članov. Novembra 2012 je bil na konferenci ETUCE (European Trade Union Committee for Education) prvič izvoljen za podpredsednika te organizacije za mandatno obdobje 2013-2016. Podpredsednik te organizacije je tudi v mandatu 2020–2024.  ETUCE predstavlja glas več kot 11 milijonov zaposlenih v izobraževanju iz 51 evropskih držav in 127 sindikatov. Predsednik Konfederacije sindikatov javnega sektorja je od marca 2006, ponovno izvoljen na 6. rednem kongresu za predsednika za mandat 2022–2026. Na 11. kongresu SVIZ-a novembra 2022 pa so ga delegatke in delegati vnovič podprli za vodenje sindikata tudi v mandatnem obdobju 2022–2026.


Aktivnosti državnega svetnika:
  • udeležba in vodenje posveta Aktualne težave slovenskega vzgojno-izobraževalnega sistema, Ljubljana, 29. 5. 2023