Preskoči na glavno vsebino

Branko Tomažič

Branko Tomažič
državni svetnik

V Državni svet je bil izvoljen kot predstavnik Kmetijsko-gozdarske zbornice.

V Državnem svetu je:

 • član Interesne skupine kmetov, obrtnikov in samostojnih poklicev,
 • predsednik Komisije za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
 • član Mandatno-imunitetne komisije,
 • član Komisije za gospodarstvo, obrt, turizem in finance.

O državnem svetniku

Rojen 1961 v Postojni, v številni kmečki družini, stanujoč Vrhpolje pri Vipavi.

Po srednji kmetijski šoli Maribor je nadaljeval študij na Biotehniški fakulteti, Oddelek za živinorejo, Univerza v Ljubljani. 

Kot svetovalec se je 1984 zaposlil v takratni kmetijski zadrugi Vipava. Kmalu je prevzel vodenje farme Vipava in jo uspel pripeljati ob bok najboljših v Sloveniji. Začel je biti aktiven v KS Vrhpolje in nato kot predsednik Izvršnega sveta tudi v takratni Skupščini občine Ajdovščina. Leta 1988 se je aktivno vključil v demokratizacijo in postal član SLS. Ob agresiji JLA na Slovenijo je dan prej organiziral barikade za zaustavitev tankov v domači vasi Vrhpolje, ki so slovenskemu vodstvu pokazale, da se slovenski narod ne bo predal. Nato je vodil tajništvo novoustanovljene občine Vipava. Leta 1996 je bil izvoljen za poslanca. 

Po koncu mandata je vodil KZ Vipava, od leta 2000 pa kmetuje na domači kmetiji. Zaradi težav v kmetijstvu večji del svojega dela namenja prav slednjemu, dva mandata tudi kot podpredsednik KGZS.  

Leta 2017 je bil kot  predstavnik  kmetov izvoljen v Državni svet, kjer je svoje delo osredotočil na reševanje težav in problemov v kmetijstvu in slovenskega kmeta. Vidno se je izpostavljal za pravice kmetov in kmečkega stanu. Opozarjal je na slabo prehransko varnost in na to temo organiziral tudi posvet. Predlagal je vpis v Ustavo, s čemer bi bila država dolžna zagotavljati prehransko varnost. Je zagovornik večje kontrole sledljivosti in pravilnega označevanja hrane. Pri sprejemanju SKP - skupne kmetijske politike - je eden redkih javno opozoril, da ni ciljno naravnana na povečanje samooskrbe, ampak na njeno zmanjševanje. Slovensko javnost skuša ozavestiti, da je treba število zveri omejiti do te mere, da bo slovenski prostor lahko zagotavljal varno sobivanje tako človeka kot zveri.

V Državni svet je bil izvoljen kot predstavnik kmetov na predlog Društva Slovenske kmečke zveze s podporo Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije.


Dejavnosti državnega svetnika:

 • udeležba posveta Brez čebelarja ne bo čebel, Ljubljana, 20. 12. 2022
 • udeležba na posvetu Za boljšo prihodnost živali, Ljubljana, 16. 1. 2023
 • vodenje posveta Zagotavljanje prehranske varnosti v luči Predloga uredbe EU o trajnostni rabi pesticidov, Ljubljana, 17. 2. 2023
 • vodenje posveta Vplivi populacije velikih zveri na kmetijstvo, podeželje in krajino, Ljubljana, 21. 2. 2023
 • udeležba Kongresa Zadružne zveze Slovenije 2023, Portorož, 22. 3. 2023
 • gost v oddaji Odprta dlan na Radiu Zeleni val, Grosuplje, 19. 4. 2023
 • udeležba na 6. Slovenskem vinogradniško-vinarskem kongresu, Ptuj, 21. 4. 2023
 • udeležba na slavnostni podelitvi nagrade Zlata čebela, Ljubljana, 24. 5. 2023
 • udeležba in vodenje posveta Pomen kmetijstva in podeželja za slovenski narod, Ljubljana, 2. 6. 2023
 • udeležba in sodelovanje na konferenci z geslom »Živilski standardi rešujejo življenja«, ob svetovnem dnevu varnosti hrane 2023 in 60. obletnici delovanja Komisije Codex Alimentariuspotekala, Ljubljana, 7. 6. 2023
 • udeležba na odkritju spominskega obeležja Evgenu Sapaču ob 30-letnici protestne zapore mejnih prehodov, Puconci, 15. 6. 2023
 • udeležba na posvetu Pravni, moralni in psihološki izzivi omejevanja svobode izražanja ter kultura dialoga, Ljubljana, 16. 6. 2023
 • udeležba svete maše za domovino, ob dnevu državnosti in 30. obletnici samostojne Slovenske škofovske konference, Ljubljana, 21 .6. 2023
 • srečanje s predstavniki slovenske lesnopredelovalne industrije združeni v SloLes, Ljubljana, 3. 7. 2023
 • udeležba na praznovanju 30. obletnici delovanja Sindikata kmetov Slovenije, Kidričevo, 5. 12. 2023
 • udeležba strokovnega posveta Gospodarski krog »V pričakovanju davčne reforme«, Ljubljana, 10. 1. 2024
 • udeležba na posvetu Državnega zbora s predstavniki nevladnih organizacij, ki se ukvarjajo s področjem varstva in zaščite živali, ter najvišjimi predstavniki državnih organov, ZOS in drugih organov ter izobraževalnih institucij, ki so zadolženi (tudi) za to področje, Ljubljana, 16. 1. 2023
 • sovodenje posveta Slovenska hrana v javnih zavodih, Ljubljana, 12. 2. 2024
 • udeležiba na Kongresu Zadružne zveze Slovenije, Portorož, 13. 3. 2024
 • udeležba 13. mednarodnega sejma lovstva, ribištva in aktivnosti v naravi, Gornja Radgona, 5. 4. 2024
 • udeležba državne proslave ob 20. obletnici vstopa Slovenije v Evropsko unijo, Nova Gorica, 9.5.20224
 • vodenje posveta: Problematika evidentiranja škod od divjadi – stanje in možnosti izboljšav, Ljubljana, 13.5.20224
 • udeležba 46. mednarodne konference ICAR & INTERBULL, Bled, 22. 5. 2024
 • udeležba na posvetu: Problematika slovenske gozdne-lesne verige in možne rešitve, Ljubljana, 3.6.2024
 • sodelovanje na okrogli mizi Zavržki hrane v luči varnosti prehrane ljudi, ki je potekala v okviru posvta Ob svetovnem dnevu varne hrane 2024, Ljubljana, 7.6.2024
 • vodenje in povezovanje posveta: Dvig slovenske samooskrbe v celotni verigi od kmeta do trgovine, Ljubljana, 14.6.2024