Skip to main content

Danijel Kastelic

Danijel Kastelic
Državni svetnik

V Državni svet je bil izvoljen kot predstavnik negospodarskih dejavnosti za področje socialnega varstva.

V Državnem svetu je:

 • član Interesne skupine negospodarskih dejavnosti;
 • podpredsednik Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide;
 • član Komisije za gospodarstvo, obrt, turizem in finance.

O državnem svetniku

Rojen je bil 25. septembra 1965 v Ljubljani, živi na Velikem Kalu, Šentvid pri Stični, občina Ivančna Gorica. Poročen in oče dveh  otrok, ki oba živita v svojem gospodinjstvu družinsko življenje.

Je predsednik Zveze paraplegikov Slovenije  in trenutno vodi Svet za invalide Republike Slovenije, dva mandata je bil podpredsednik Nacionalnega sveta invalidskih organizacij Slovenije.

Pred nastankom invalidnosti – paraplegije, ki ga je priklenila na invalidski voziček, je bil zaposlen v gospodarstvu, nato so ga zaradi takratne zaposlovalne politike in narave dela invalidsko upokojili. Do nastanka invalidnosti je igral trobento pri godbi na pihala Stična. Dokončal je študij za inženirja metalurgije in se je kmalu po rehabilitaciji, pri petindvajsetih letih, aktivno vključil v delo ljubljanskega društva in Zveze paraplegikov Slovenije. V obdobju od leta 1995, ko je bil sam aktiven igralec slovenske reprezentance in vodja košarke na vozičkih pri Zvezi paraplegikov, vse do leta 2002, ko je slovenska reprezentanca dosegla največje uspehe po osamosvojitvi Slovenije. Skupaj s kolegi iz štirih evropskih držav je prek projekta Leonardo da Vinci »Traning for life« sooblikoval priročnik za mlade košarkarje na vozičkih in bil soorganizator 1. evropske konference v košarki na vozičkih leta 2003 v Atenah. Svojo bogato in aktivno športno pot je zaključil istega leta kot vodja odprave slovenske reprezentance na evropskem prvenstvu v košarki na vozičkih na Sardiniji. V tem času je bila po njegovi zamisli  2002 ustanovljena tudi mednarodna košarkarska liga, ki še vedno povezuje ekipe sosednjih držav in na območju jugovzhodne Evrope. Leta 2006 je bil soustanovitelj Evropske zveze paraplegikov - ESCIF in vodja slovenske delegacije na ustanovnem kongresu v Švici.

Ob svojem delu v okviru invalidskih organizacij se je vse skozi izobraževal in aktivno sodeloval na področju invalidskega in socialnega varstva. Kot član različnih delovnih skupin je sodeloval in sodeluje pri pripravi področne zakonodaje (ZIMI, Zakon o FIHO in FŠO, Zakon o Svetu za invalide RS, ZOA …). Kot ekspert z izkušnjami je bil predavatelj in vodja različnih delavnic s področja invalidnosti in socialnega vključevanja.  Pri njegovem delu pa mu je vsa ta leta vodilo spoštovanje Kodeksa etičnih načel na področju socialnega varstva. Sodeluje tudi v organih upravljanja ZZZS. Svoje znanje vseskozi nadgrajuje na različnih področjih, med drugim je sodnik porotnik na Delovnem in socialnem sodišču v Ljubljani, verificiran notranji presojevalec procesov SIQ za NVO, certificiran nadzornik Združenja nadzornikov Slovenij, ima opravljen program za usposobljenega člana strokovne komisije po Zakonu o osebni asistenci …

Zavzema se za ohranjanje in nadaljnji razvoj oziroma smiselno modifikacijo socialne države, ki ji je Republika Slovenija zavezana po določilu 2. člena Ustave. Zaradi finančne krize v preteklih obdobjih, ko so se krčile številne socialne pravice raznovrstnih družbenih skupin, bo dodatne napore vlagal tudi v to, da se te pravice ne samo ohranijo, temveč povrnejo, saj mnogim predstavljajo tisto socialno varnost, ki jim omogoča zadovoljevanje osnovnih življenjskih potreb in s tem osnovno kakovost življenja.

Ima aktiven odnos do specifičnih potreb različnih socialno ogroženih in diskriminiranih skupin prebivalstva, ki so iz teh ali onih razlogov odrinjeni na družbeno obrobje. Ker pa je tudi kakovost življenja navedenih kategorij prebivalstva odvisna od ekonomske in tudi sicer družbene učinkovitosti najbolj produktivnega dela prebivalstva, ima pozitivni odnos prav tako do splošne regulacije delovnih pogojev za ekonomsko in socialno življenje celotnega prebivalstva, saj ni vseeno, kako je poskrbljeno za otroško varstvo, kakšne življenjske pogoje imajo mlade družine ali je ekonomska oziroma socialna regulativa spodbudna za rojevanje otrok ….


Aktivnosti državnega svetnika
 • udeležba na akademiji ob 60- letnici zgradbe parlamenta, 4. marec 2019;
 • srečanje predsednika Državnega sveta z vodstvom Komisije za preprečevanje korupcije, 6. februar 2019;
 • akademija ob 50. letnici Zveze paraplegikov Slovenije,16. april 2019;
 • član delegacije Državnega sveta na sprejemu uradne delegacije Skupščine, Črne Gore, 5. junij 2019;
 • član delegacije Državnega sveta na sprejemu uradne delegacije Skupščine Srbije, 2. julij 2019;
 • intervju v oddaji Odprta dlan na radiu Zeleni val, o pomenu invalidskega varstva in o delu v Državnim svetu, 5. julij 2019;
 • Slavnostni govornik na letnem srečanju Društva amputirancev Slovenije, Lovski dom Orehovica pri Miklavžu, 24. avgust 2019;
 • sodelovanje in prevzem priznanja na akademiji ob 50. letnici Društva distrofikov Slovenije, 23. oktober 2019;
 • udeležba na tradicionalnem slovenskem zajtrku na OŠ Ferdo Vesel Šentvid pri Stični, 15. november 2019;
 • sodelovanje v oddaji Odprta dlan na radiu Zeleni val, pred mednarodnim dnevom invalidov, 27. november 2019;
 • udeležba na sprejemu predsednika Republike Slovenije, predsednika Državnega zbora in predsednika Vlade ob mednarodnem dnevu invalidov, Brdo pri Kranju, 3. 12. 2019;
 • slavnostni govornik ob podelitvi listine »Občina po meri invalidov« Občina Prebold, 4. december 2019;
 • slavnostni govornik ob podelitvi listine »Občina po meri invalidov« Občina Mislinja, 5. december 2019;
 • udeležba na sprejemu ob dnevu človekovih pravic, Brdo pri Kranju, 9. december 2019;
 • udeležba na akademiji ob 25. letnici delovanja Združenja društev vojnih invalidov Slovenije, 19. december 2019;
 • vodenje posveta Znakovni jezik za vse, 23. maj 2019;vodenje posveta Uresničevanje človekovih pravic invalidov, 27. junij 2019;
 • pozdravni nagovor na srečanju Društva amputirancev, Lovski dom Orehovica pri Miklavžu, 24. avgust 2019;
 • član DS na sprejemu uradnih delegacij skupščin, Črne Gore in Srbije;
 • sodelovanje v oddaji Odprta dlan na radiu Zeleni val;
 • gost v oddaji Studio ob 17.00 na prvem programu Radia Slovenija, 16. julij 2020;
 • udeležba na slovesnem dogodku ob vpisu znakovnega jezika in jezika gluho-slepih v Ustavo Republike Slovenije, Cankarjev dom, Ljubljana, 28. maj 2021;
 • udeležba na prireditvi Parašportnik leta 2021 in obeležitev 60-letnice delovanja Zveze za šport invalidov Slovenije - Slovenskega paralimpijskega komiteja, Brdo pri Kranju, 22. marec 2022;
 • udeležba pri video nagovora predsednika Ukrajine Volodimirja Zelenskega v Državnem zboru, Ljubljana, 8. julij 2022.