Preskoči na glavno vsebino

Darko Zevnik

Darko Zevnik
državni svetnik

V Državni svet je bil izvoljen kot predstavnik lokalnih interesov (15. volilna enota - Črnomelj).

V Državnem svetu je:

  • član Interesne skupine lokalnih interesov, 
  • član Komisije za izobraževanje, kulturo, znanost, šport in mladino,
  • član Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj,

O državnem svetniku

Rojen 1972 v Novem mestu, poročen, oče treh otrok.

Darko Zevnik je končal srednjo šolo v Novem mestu z nazivom elektrotehnik elektronik, leta 2007 je ob delu zaključil Visoko šolo za upravljanje in poslovanje v Novem mestu z nazivom diplomirani ekonomist.

Dolga leta je bil zaposlen v podjetju Kolpa, d. d., kjer je opravljal različne funkcije do leta 2010, ko je z mesta vodje službe kakovosti odšel na Občino Metlika kot poklicni podžupan. V času zaposlitve v podjetju je opravljal tudi funkcijo predsednika sindikata Kolpe, d. d., in člana predsedstva Sindikata za kemijo, nekovine in gumarstvo Slovenije.

Leta 2012 je bil na nadomestnih volitvah izvoljen za župana občine Metlika, to funkcijo je opravljal do leta 2022. 
V lokalno politiko je vstopil na volitvah leta 2006 z izvolitvijo v občinski svet, to funkcijo je opravljal do leta 2012, ko je izvoljen za župana in ponovno od leta 2022. 

V prostem času je član kar nekaj društev, je krvodajalec, rad se udeležuje kulturnih dogodkov, predvsem takšnih iz vrst ljubiteljske kulture, za hobije pa ima delo z lesom ter strelstvo in lokostrelstvo.
 


Aktivnosti državnega svetnika:

  • udeležba na slavnostni podelitvi plaket Državnega sveta najzaslužnejšim posameznikom in organizacijam s področja civilne družbe za leto 2023, Ljubljana, 20. 12. 2023

 


Volilna enota 15

Občine: ČRNOMELJ, Metlika, Semič 

 

Stiki z volilno enoto

OBČINA ČRNOMELJ  
Trg svobode 3
8340 ČRNOMELJ
Kontaktna oseba: Bernarda Fabjan
E-pošta kontaktne osebe: obcina@crnomelj.si
Telefon kontaktne osebe: (07) 306 11 10
Kontaktna oseba je dosegljiva v času uradnih ur občinske uprave 

OBČINA METLIKA 
Mestni trg 24
8330 METLIKA
Kontaktna oseba:  Uršula Barbič Videtič
E-pošta kontaktne osebe: obcina.metlika@siol.net 
Telefon kontaktne osebe: (07) 36  37 400
Kontaktna oseba je dosegljiva v času uradnih ur občinske uprave 
                     
OBČINA SEMIČ
Štefanov trg 9
8333 SEMIČ
Kontaktna oseba: Mateja Kambič, direktorica občinske uprave 
Elektronska pošta: mateja.kambic@semic.si 
Telefon kontaktne osebe: (07) 356 53 60 
Kontaktna oseba je dosegljiva v času uradnih ur občinske uprave