Preskoči na glavno vsebino

David Klobasa

David Klobasa
državni svetnik

V Državni svet je bil izvoljen kot predstavnik lokalnih interesov (8. volilna enota - Ljutomer).

V Državnem svetu je:

 • član Interesne skupine lokalnih interesov;
 • podpredsednik Komisije za mednarodne odnose in evropske zadeve,
 • član Komisije za gospodarstvo, obrt, turizem in finance.

Volilna enota 8

Občine: Apače, Benedikt, Cerkvenjak, Gornja Radgona, Križevci, Lenart, LJUTOMER, Ormož, Radenci, Razkrižje, Središče ob Dravi, Sveta Ana, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Sveti Jurij ob Ščavnici, Sveti Jurij v Slovenskih goricah, Sveti Tomaž, Veržej

 

Stiki z volilno enoto

OBČINA BENEDIKT
Čolnikov trg 5
2234 BENEDIKT 
Telefon: (02) 703 60 80 
Telefaks: (02) 703 60 81
Kontaktna oseba: mag. Milan Repič, župan 
E-pošta kontaktne osebe: milan.repic@benedikt.si
Telefon kontaktne osebe: (02) 703 60 80
Kontaktna oseba je dosegljiva: vsak delovni dan od 8. do 15. ure.

OBČINA GORNJA RADGONA
Partizanska 13
9250 GORNJA RADGONA
Kontaktna oseba: Simona Pelcl
E-pošta kontaktne osebe: simona.pelcl@gor-radgona.si 
Telefon kontaktne osebe: (02) 564 38 00 
Kontaktna oseba je dosegljiva v času uradnih ur za neposredno poslovanje s strankami: ponedeljek  od 8. do 10.30 ure in od 11.30 do 14.30 ure
                sreda od 8. do 10.30 ure in od 11.30 do 16.30 ure 
                petek  od 8. do 10.30 ure in od 11.30 do 12.30 ure

OBČINA SVETA ANA
Sveta Ana 17
2233 SVETA ANA 
Telefon: (02) 729 58 80
Kontaktna oseba: Martin Breznik, župan
E-pošta kontaktne osebe: martin.breznik@sv-ana.si
Telefon kontaktne osebe: (02) 729 58 82
Uradne ure kontaktne osebe: ponedeljek – petek od 7. do 15. ure

OBČINA LJUTOMER – svetniška pisarna 
Vrazova ulica 1
9240 LJUTOMER
Svetniška pisarna: v prostorih občine 
Uradne ure svetniške pisarne: po predhodnem dogovoru z državnim svetnikom
E-pošta: david.klobasa@ds-rs.si, david.klobasa@svetatrojica.si 
Telefon: 031 702 878 

OBČINA SVETA TROJICA V SLOVENSKIH GORICAH- svetniška pisarna
Trojiški trg 26
2235 SV. TROJICA  V SLOV. GORICAH
Svetniška pisarna: v prostorih občine
Uradne ure svetniške pisarne: v času uradnih ur po predhodni najavi
Kontaktna oseba: Lyra Jeler
E-pošta kontaktne osebe: lyra.jeler@svetatrojica.si 
Telefon: (02) 729 50 20 
Kontaktna oseba je dosegljiva v poslovnem času občine: 
                                   ponedeljek, torek in četrtek od 8. do 15. ure                                                                          
                                   sreda od 8. do 17. ure 
                                   petek od 8. do 13. ure

 


Aktivnosti državnega svetnika:
 • udeležba na LXIX. zasedanju Konference odborov parlamentov Evropske unije za evropske zadeve (COSAC), Stockholm, 14.-16.5.2023
 • srečanje s predsednikom Državnega sveta, župani sosednjih občin in predstavniki civilne zaščite glede posledic obilnega deževja z župani ter ogled posledice deževja na terenu, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, 18. 5. 2023
 • udeležba državne proslave ob dnevu Rudolfa Maistra, Maribor, 22. 11. 2023
 • udeležba na sprejemu podpredsednika Nacionalnega odbora Kitajske ljudske politične posvetovalne konference (CPPCC) Wanga Yonga z delegacijo, Ljubljana, 29. 1. 2024
 • udeležba na okrogli mizi v organizaciji Slovensko-kitajskega poslovnega sveta, Ljubljana, 29. 1. 2024
 • udeležba na Konferenci parlamentarnih odborov EU za evropske zadeve (COSAC), Bruselj, 24. - 26. 3. 2024
 • udeležba posveta Finančna avtonomija slovenske lokalne samouprave, Ljubljana, 15. 4. 2024
 • udeležba na prireditvi ob razglasitvi Naj podjetne pozitive 2023, Maribor, 22. 5. 2024
 • udeležba 19. Foruma obrti in podjetništva, Ljubljana, 24. 5. 2024