Skip to main content
Gregor Korene
državni svetnik

V Državni svet je bil izvoljen kot predstavnik lokalnih interesov (20. volilna enota - Krško).

V Državnem svetu je:

  • član Interesne skupine lokalnih interesov,
  • član Komisije za mednarodne odnose in evropske zadeve,
  • član Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj.

O državnem svetniku

Rojen 1982 v Brežicah.

Po opravljenem osnovnošolskem izobraževanju v Sevnici ter srednješolskem v Celju, je v času rednega šolanja leta 2005 diplomiral na Fakulteti za pomorstvo in promet Univerze v Ljubljani s področja logistike v storitvenem sektorju ter pridobil strokovni naziv diplomirani inženir tehnologije prometa. Leta 2018 je nato ob delu zaključil še študij druge stopnje ter z magistrskim delom s področja makroekonomske teorije pridobil naziv magister medkulturnega menedžmenta. 

Od leta 2004 je zaposlen v podjetju Pošta Slovenije d. o. o., kjer je nabiral izkušnje na različnih področjih dela in lokacijah podjetja. Od leta 2008 je zasedal različna vodstvena delovna mesta v različnih enotah po celotni Sloveniji, trenutno pa je vodilni delavec v podjetju, opravlja delo svetovalca poslovodstva. V vmesnem obdobju je bil v dveh mandatih tudi predstavnik delavcev pri soupravljanju podjetja kot član sveta delavcev.

V sklopu in poleg redne zaposlitve se stalno dodatno izobražuje in izpopolnjuje, pridobljeno ima dovoljenje za opravljanje poslov zavarovalnega zastopanja ter pridobljeno potrdilo za usposobljenost za člana nadzornih svetov gospodarskih družb. Je akreditiran nadzornik pri SDH, izkušnje ima kot bivši ter aktiven član več nadzornih svetov podjetij, ki delujejo v slovenskem in širšem prostoru.

Od leta 2014 je kot občinski svetnik v Sevnici aktiven član lokalne skupnosti. Je član različnih odborov občinskega sveta, svetov javnih zavodov ter društev. 

Večino prostega časa posveti družini, poleg tega pa je še navdušen motorist ter jadralec.  


Volilna enota 20

Občine: Brežice, Kostanjevica na Krki, KRŠKO, Sevnica

 

Stiki z volilno enoto

MESTNA OBČINA KRŠKO 
Cesta krških žrtev 14
8270 KRŠKO 
Kontaktna oseba: Metka Resnik, poslovna sekretarka  
E-pošta kontaktne osebe: metka.resnik@krsko.si  
Telefon kontaktne osebe: (07) 498 12 01  
Kontaktna oseba je dosegljiva vsak delovni dan od 8. do 14. ure