Skip to main content
Ivan Meglič
državni svetnik

V Državni svet je bil izvoljen kot predstavnik lokalnih interesov (9. volilna enota - Kranj).

V Državnem svetu je:

  • član Interesne skupine lokalnih interesov,
  • član Komisije za gospodarstvo, obrt, turizem in finance,
  • član Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj.

O državnem svetniku

Doma iz Zadrage, občina Naklo, je mož in oče treh otrok, inženir gradbeništva z več kot 40 leti delovnih izkušenj kot projektant in nadzornik infrastrukturnih, inženirskih in gospodarskih objektov. Šest let je bil direktor svojega projektantskega podjetja, v katerem so bili zaposleni trije do štirje projektanti. V svoji delovni dobi je pridobil znanja, izkušnje in sposobnosti na področju projektnega vodenja, urejanja in gradnje od najmanjših do najzahtevnejših infrastrukturnih objektov. Ob svojem delu je spoznal delovanje številnih občin na Gorenjskem, v Sloveniji in tudi v tujini. V vseh teh letih je dodobra spoznal delovanja lokalne samouprave – občin.

23 let je bil predsednik kulturno turističnega društva »Pod Krivo jelko« Duplje, ki prireja kulturne in turistične prireditve v Dupljah in po vsej občini. Poleg kulturnih dogodkov skrbi za ohranjanje naravne in kulturne dediščine ter upravlja in vzdržuje etnografski muzej v Vogvarjevi hiši. Poleg dela na področju kulture in turizma je bil dolga leta aktiven v domačem gasilskem društvu.

Ob ustanavljanju Občine Naklo se je aktivno vključil v njeno delo. Izvoljen je bil v vse občinske svete do zdaj. Tri mandate je nepoklicno opravljal funkcijo podžupana. V letih podžupanovanja je uspešno vodil številne projekte, ki so Občino Naklo postavili ob bok večjih in v preteklosti bolje opremljenih občin. 

Leta 2018 je bil izvoljen za župana občine Naklo. Ker se je odločil svoje županovanje opravljati poklicno, je zaključil delo projektanta v svojem podjetju. Podjetje je predal v upravljanje mlajšim sodelavcem, ki delo uspešno nadaljujejo. Leta 2022 je zaključil svoj prvi mandat župan in začel drugega. Kot župan se je izkazal za umirjenega, z občutkom za ljudi. S svojimi izkušnjami se je loteval najrazličnejših projektov po vsej občini, ki jih je skupaj s sodelavci v predvidenih rokih uspešno zaključeval. Omeniti je treba urejanje infrastrukture po vseh delih občine (Naklo, Strahinj, Podbrezje, Okroglo, Žeje …), urejanje šolskih in kulturnih objektov ter novega nogometnega igrišča. Prav tako je veliko pozornosti posvečal  zaščiti in reševanju. V minulem mandatu so bila močno povečana sredstva za nakup opreme za gasilce in civilno zaščito. Kulturna društva in uspešni posamezniki so bili deležni ustrezne podpore. 

Z veliko zagnanosti se je lotil dela v svojem drugem županskem mandatu, pa tudi petletnega mandata za državnega svetnika.


Aktivnosti državnega svetnika:
  • udeležba in sodelovanje na posvetu Lokacija za Splošno bolnišnico Gorenjske, Ljubljana, 12. 6. 2023

 


Volilna enota 9

Občine: Cerklje na Gorenjskem, Gorenja vas - Poljane, Jezersko, KRANJ, Naklo, Preddvor, Šenčur, Škofja Loka, Tržič, Železniki, Žiri

 

Stiki z volilno enoto

OBČINA NAKLO – svetniška pisarna
Stara cesta 61 
4202 NAKLO
Svetniška pisarna: prostori občine
Uradne ure svetniške pisarne: po predhodnem dogovoru
Kontaktna oseba: Monika Šolar, Bojana Umnik
E-pošta kontaktne osebe: glavna.pisana@obcina-naklo.si 
Telefon kontaktne osebe: (04) 277 11 00
Kontaktna oseba je dosegljiva: 
                    ponedeljek, torek, četrtek in petek od 8.30 do 12.30 ure
                    sreda od 8.30 do 12.ure in od 13. do 16.30 ure

OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM
Trg Davorina Jenka 13 
4207 CERKLJE NA GORENJSKEM
Kontaktna oseba: Franc Čebulj, župan
E-pošta kontaktne osebe: obcinacerklje@siol.net, franc.cebulj@cerklje.si 
Telefon kontaktne osebe: (04) 281 58 00
Uradne ure (kontaktna oseba je dosegljiva): sreda od 8. do 11. ure

OBČINA GORENJA VAS - POLJANE
Poljanska cesta 87
4224 GORENJA VAS
Kontaktna oseba: Elizabeta Rakovec, direktorica občinske uprave
E-pošta kontaktne osebe: elizabeta.rakovec@obcina-gvp.si
Telefon kontaktne osebe: (04) 518 31 05; 031 676 418
Kontaktna oseba je dosegljiva v času uradnih ur občinske uprave

OBČINA ŠENČUR 
Kranjska cesta 11
4208 ŠENČUR
Kontaktna oseba: Damjana Kastelic.
E-pošta kontaktne osebe: damjana.kastelic@sencur.si 
Telefon kontaktne osebe: (04) 251 91 00
Kontaktna oseba je dosegljiva v času uradnih ur občinske uprave oz. po e-pošti vedno.

OBČINA ŠKOFJA LOKA
Mestni trg 15
4220 ŠKOFJA LOKA
Kontaktna oseba: Mateja Pleško Naglič 
E-pošta kontaktne osebe: mateja.plesko@skofjaloka.si 
Telefon kontaktne osebe: (04) 511 23 04
Kontaktna oseba je dosegljiva v času uradnih ur občine: 
                    ponedeljek in torek od 8. do 15. ure 
                    sreda od 8. do 17. ure 
                    petek od 8. do 12. ure 

OBČINA TRŽIČ
Trg svobode 18
4290 TRŽIČ
Kontaktna oseba: Sonja Pogačnik
E-pošta kontaktne osebe: obcina@trzic.si 
Telefon kontaktne osebe: (04) 597 15 10

OBČINA ŽELEZNIKI
Češnjica 48
4228 ŽELEZNIKI
E-pošta: uprava@obcina.zelezniki.si 
Telefon: (04) 500 00 00
Uradne ure občinske  uprave (za stranke): 
                   ponedeljek in torek od 7.30 do 15. ure
                  sreda od 7.30 do 17. ure 
                  petek od 7.30 do 13. ure

OBČINA ŽIRI
Loška cesta 1
4226 ŽIRI
Kontaktna oseba: Franci Kranjc, župan
E-pošta: franci.kranjc@ziri.si, obcina.ziri@ziri.si
Telefon: (04) 505 07 00, M: 041 768 896