Preskoči na glavno vsebino

Jasmina Opec Vöröš

Jasmina Opec Vöröš
državna svetnica

V Državni svet je bila izvoljena kot predstavnica lokalnih interesov (11. volilna enota- Murska Sobota).

V Državnem svetu je:

 • članica Interesne skupine lokalnih interesov, 
 • članica Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide,
 • članica Komisije za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

O državnem svetniku

Rojena 2. avgusta 1985 v Murski Soboti. 

Leta 2009 je kot Zoisova štipendistka diplomirala na Pravni fakulteti v Ljubljani in pridobila naziv univerzitetna diplomirana pravnica.

Bogate delovne izkušnje je nabirala na različnih področjih -  v odvetništvu, gospodarstvu, nevladnem sektorju, v Državnem zboru RS, v lokalni skupnosti, v državni upravi, bila je članica treh različnih ministrskih kabinetov.
V mandatu 2011–2014 je bila poslanka Državnega zbora Republike Slovenije, kjer je med drugim opravljala funkcije podpredsednice Odbora za notranje zadeve, podpredsednice Odbora za pravosodje, javno upravo in lokalno samoupravo, članice Komisije za narodnosti, bila je članica Delegacije Državnega zbora RS v Parlamentarni skupščini Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE) in predsednica Skupine prijateljstva z Hrvaško. Celoten poslanski mandat se je zavzemala za decentralizacijo države, enakomeren razvoj vseh regij, prenos institucij in pristojnosti iz Ljubljane v vse predele Slovenije. Zaradi dela na področju decentralizacije države je  leta 2013 postala Pomurka leta.

Dva mandata je bila mestna svetnica v Mestni občini Murski Sobota, v letu 2014–2015 tudi podžupanja. Vodila je Socialni sosvet in Komisijo za mlade, je avtorica ukrepa enkratne denarne pomoči za novorojence v Mestni občini Murska Sobota v višini 500 evrov. Bila je članica Komisije za socialo in zdravstvo in Komisije za mladinske politike pri Skupnosti občin Slovenije.

Med leti 2016–2020 je bila zaposlena na Mladinskem svetu Slovenije kot vodja zagovorništva. Ukvarjala se je z ukrepi za čim hitrejše in čim lažje osamosvajanje mladih ter z medgeneracijskim sodelovanjem in solidarnostjo. Vodila je več okroglih miz, posvetov in razprav na temo medgeneracijskega sodelovanja in solidarnosti ter demografskih izzivov Slovenije. Bila je članica Sveta Vlade RS za aktivno staranje in medgeneracijsko sodelovanje, sodelovala je pri nastajanju Strategije dolgožive družbe in volilnega programa Zveze društev upokojencev v okviru volitev v Državni zbor RS 2018. V času delovanja Urada Vlade RS za demografijo je opravljala funkcijo namestnice direktorja urada.
Na povabilo vlade ZDA je leta 2018 preživela nekaj tednov v Združenih državah Amerike v okviru programa International Visitior Leadership Programme. 

Bila je članica okrajne volilne komisije in podpredsednica Občinske volilne komisije Občine Moravske Toplice. Med leti 2011 in 2017 je bila članica skupščine Vzajemne, d. v. z.

Je direktorica Inštituta za demografijo in podpredsednica Posebne občinske volilne komisije Občine Moravske Toplice.

Leta 2021 je bila med ustanovnimi člani Kluba Prekmurcev v Ljubljani.

Trenutno je zaposlena na Uradu Vlade RS za oskrbo in integracijo migrantov.
 


Volilna enota 11

Občine: Beltinci, Cankova, Črenšovci, Dobrovnik/Dobronak, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš/Hodos, Kobilje, Kuzma, Lendava/Lendva, Moravske Toplice, MURSKA SOBOTA, Odranci, Puconci, Rogašovci, Šalovci, Tišina, Turnišče, Velika Polana

 

Stiki z volilno enoto

OBČINA DOBROVNIK - DOBRONAK KÖZSÉG
Dobrovnik  - Dobronak 297
9223 DOBROVNIK - DOBRONAK
Kontaktna oseba: Ester Povše
E-pošta kontaktne osebe: ester.povse@dobrovnik.si
Telefon kontaktne osebe: (02) 577 68 80
Uradne ure: dosegljiva v času uradnih ur občinske uprave

OBČINA HODOŠ - HODOS KÖZSÉG
Hodoš 52
9205 HODOŠ - HODOS
Kontaktna oseba: Lidija Sever, tajnica župana
E-pošta: obcina-hodos-kozseg@siol.net 
Telefon kontaktne osebe: (02) 559 80 21
Uradne ure kontaktne osebe:
                  ponedeljek, torek in četrtek od 7. do 15. ure
                  sreda od 7. do 12. ure in od 13. do 17. ure
                  petek od 7. do 13. ure

OBČINA LENDAVA - LENDVA KÖZSÉG
Glavna ulica 20 
9220 LENDAVA
Kontaktna oseba: Renata Torhač
E-pošta kontaktne osebe: renata.torhac@lendava.si 
Telefon kotaktne osebe:  (02) 577 25 27
Uradne ure: vsak delavnik v času uradnih ur občinske uprave

OBČINA PUCONCI 
Puconci 80
9201 PUCONCI
Kontaktna oseba: Uroš Kamenšek, župan
E-pošta kontaktne osebe: Uros.kamensek@puconci.si
Telefon kontaktne osebe: (02) 545 91 04

OBČINA TIŠINA
Tišina 4
9251 TIŠINA
Kontaktna oseba: Stanka Hauko
E-pošta kontaktne osebe: obcina@tisina.si
Telefon kontaktne osebe: (02) 539 17 10
Uradne ure kontaktne osebe: v delovnem času občinske uprave

OBČINA VELIKA POLANA
Velika Polana 111
9225 VELIKA POLANA
Kontaktna oseba: Lidija Vučko Bukovec, direktorica občinske uprave
E-pošta kontaktne osebe: obcina@velika-polana.si 
Telefon kontaktne osebe: (02) 577 67 55, M: 051 376 301
Kontaktna oseba je dosegljiva v času uradnih ur občinske uprave:
                    ponedeljek, torek in četrtek od 7.30 do 15. 30 ure 
                    sreda od 7. 30 do 17. ure 
                    petek od 7. 30 do 14. ure

OBČINA MORAVSKE TOPLICE – svetniška pisarna
Kranjčeva ulica 3
9226 MORAVSKE TOPLICE 
Svetniška pisarna: v prostorih občine 
Uradne ure svetniške pisarne: po predhodnem dogovoru 
Kontaktna oseba: Anita Čontala
Telefon kontaktne osebe: (02) 538 15 00
E-pošta kontaktne osebe: obcina@moravske-toplice.si 
Kontaktna oseba je dosegljiva v času uradnih ur občinske uprave


Dejavnosti državne svetnice:
 • udeležba na podelitvi priznanj Naj prostovoljcem v Mestni občini Murska Sobota, Murska Sobota, 20. 1. 2023
 • udeležba na ponovoletnem sprejemu pri župana Mestne občine Murska Sobota, Rakičan, 27. 1. 2023
 • udeležba na ponovoletnem sprejemu župana Občine Puconci, Mačkovci, 9. 2. 2023
 • udeležba na 97. redni seji Sveta Pomurske razvojne regije, Murska Sobota, 15. 2. 2023
 • udeležba na srečanju s Klubom parlamentark Državnega zbora RS, Ljubljana, 23 .2. 2023
 • sprejem predsednika madžarskega parlamenta Lászla Kövérja in Erika Köles Kiss, zagovornice Slovencev v madžarskem parlamentu, Ljubljana, 13. 3. 2023
 • udeležba na prireditvi ob madžarskem narodnem prazniku (Spominski dan revolucije leta 1848), Prosenjakovci, 18. 3. 2023
 • udeležba Kongresa Zadružne zveze Slovenije 2023, Portorož, 22. 3. 2023
 • udeležba na osrednji prireditvi ob Svetovnem dnevu Romov, Murska Sobota, 7. 4. 2023
 • otvoritev svetniške pisarne v Občini Moravske Toplice, Moravske Toplice, 12. 5. 2023
 • udeležba na otvoritvi festivala Dobrote slovenskih kmetij, Ptuj, 19. 5. 2023
 • udeležba na otvoritvi festivala Dnevi medgeneracijskega sožitja, Ljubljana, 24. 5. 2023
 • udeležba na slavnostni podelitvi nagrade Zlata čebela, Ljubljana, 24. 5. 2023
 • udeležba na slovesnosti ob 24. občinskem prazniku Občine Cankova, Cankova, 27. 5. 2023
 • udeležba na osrednji prireditvi ob 17. občinskem prazniku Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, 15. 6. 2023
 • udeležba na proslavi ob Dnevu državnosti v Občini Moravske Toplice, Prosenjakovci, 21. 6. 2023
 • udeležba na otvoritvi igrišča za hokej na travi HK Moravske Toplice, Tešanovci, 30. 6. 2023
 • udeležba na slovesnosti ob 24. občinskem prazniku Občine Kuzma, Kuzma, 2. 7. 2023
 • udeležba na slovesnosti ob prazniku Mestne občine Murska Sobota, Murska Sobota, 14. 7. 2023
 • udeležba na slovesnosti ob 100-ti obletnici PGD Bodonci, Bodonci, 16. 7. 2023
 • govorka na pogovornem omizju: Eno leto od ukinitve Urada za demografijo in odmika od izvajanja Zakona o dolgotrajni oskrbi, Maribor, 17. 7. 2023
 • udeležba na slovesnosti ob 24. občinskem prazniku Občine Hodoš, Hodoš, 22. 7. 2023
 • udeležba na slovesnosti ob 23. občinskem prazniku Občine Grad, Grad, 12. 8. 2023
 • udeležba na slovesnosti ob 19. občinskem prazniku Občine Šalovci, Šalovci, 12. 8. 2023
 • udeležba na slovesnosti ob 27. občinskem prazniku Občine Beltinci, Beltinci, 14. 8. 2023
 • udeležba na proslavi ob dnevu združitve prekmurskih Slovencem z matičnim narodom, Ljubljana, 16. 8. 2023
 • udeležba na regijski proslavi ob dnevu združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom, Hotiza, 17. 8. 2023
 • udeležba na slovesnosti ob 26. občinskem prazniku Občine Gornji Petrovci, Stanjevci, 18. 8. 2023
 • udeležba na proslavi ob madžarskem državnem prazniku (God sv. Štefana), Lendava, 20. 8. 2023
 • udeležba na otvoritvi dijaške nastanitve v Dolgi vasi, Dolga vas, 25. 8. 2023
 • udeležba na otvoritvi 61. sejma AGRA, Gornja Radgona, 26. 8. 2023
 • udeležba na slovesnosti ob 27. občinskem prazniku Občine Moravske Toplice, Noršinci, 9. 9. 2023
 • udeležba na prireditvi Küzmičevi dnevi, Bodonci, 9. 9. 2023
 • udeležba na 20. srečanju kmetov na Ponikvi, Ponikva, 8. 10. 2023
 • udeležba na slovesnosti ob 26. prazniku občine Puconci, Puconci, 13. 10. 2023
 • udeležba na slavnostni akademiji ob 60. letnici Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer, Ljutomer, 14. 10. 2023
 • udeležba na sprejemu madžarskega veleposlanika ob madžarskem državnem prazniku, Ljubljana, 19. 10. 2023
 • udeležba na slovesnosti ob spominu na padle borce NOB, Vaneča, 22.10. 2023
 • udeležba na sprejemu Generalnega konzulata Madžarske ob madžarskem državnem prazniku, Lendava, 23.10. 2023
 • udeležba na slovesnosti ob 27. občinskem prazniku Občine Lendava, Lendava, 26. 10. 2023
 • udeležba na državni proslavi ob dnevu reformacije, Lendava, 30.10. 2023
 • udeležba na Predsedničinem forumu »Trajnostne preobrazbe prehranskih sistemov in doseganje prehranske suverenosti", Brdo pri Kranju, 10. 11. 2023
 • udeležba na praznovanju 30. obletnice delovanja Sindikata kmetov Slovenije, Kidričevo, 5. 12. 2023
 • udeležba na slavnostni podelitvi plaket Državnega sveta najzaslužnejšim posameznikom in organizacijam s področja civilne družbe za leto 2023, Ljubljana, 20. 12. 2023
 • udeležbana na sprejemu za predstavnice in predstavnike humanitarnih organizacij, ki ga je priredila predsednica republike dr. Nataša Pirc Musar, Ljubljana, 31. 1. 2024
 • udeležiba na Kongresu Zadružne zveze Slovenije, Portorož, 13. 3. 2024
 • delovnem obisku v Porabju - pogovori s predstavniki slovenskih narodnostnih ustanov na Madžarskem, Porabje, 27. 3. 2024
 • udeležba 13. mednarodnega sejma lovstva, ribištva in aktivnosti v naravi, Gornja Radgona, 5. 4. 2024
 • udeležba osrednje kulturne prireditve ob mednarodnem dnevu Romov, Murska Sobota, 6. 4. 2024
 • udeležba koncerta V4, v organizaciji veleposlaništva Češke republike, Republike Poljske, Slovaške republike in Madžarske v Sloveniji, Ljubljana, 11. 4. 2024