Preskoči na glavno vsebino

Jožef Školč

Jožef Školč
državni svetnik

V Državni svet je bil izvoljen kot predstavnik vzgoje in izobraževanja.

V Državnem svetu je:

  • član Interesne skupine negospodarskih dejavnosti, 
  • član Komisije za izobraževanje, kulturo, znanost, šport in mladino,
  • član Komisije za državno ureditev.

Aktivnosti državnega svetnika:
  • udeležba na posvetu Aktualne težave slovenskega vzgojno-izobraževalnega sistema, Ljubljana, 29. 5. 2023
  • udeležba na delovnem obisku v Narodni in univerzitetni knjižnici (NUK), Ljubljana, 22. 6. 2023
  • udeležba na javni razpravi: Pobuda za spremembe Zakona o višjem strokovnem izobraževanju, Ljubljana, 11. 12. 2023
  • udeležba na slavnostni podelitvi plaket Državnega sveta najzaslužnejšim posameznikom in organizacijam s področja civilne družbe za leto 2023, Ljubljana, 20. 12. 2023
  • udeležba na delovnem obisku na Fakulteti za strojništvo Univerze v Ljubljani, Ljubljana, 31. 1. 2024
  • vodenje posveta: Strategija razvoja biotehniškega izobraževanja in usposabljanja, Ljubljana, 5. 4.2024