Skip to main content
Jožef Školč
državni svetnik

V Državni svet je bil izvoljen kot predstavnik vzgoje in izobraževanja.

V Državnem svetu je:

  • član Interesne skupine negospodarskih dejavnosti, 
  • član Komisije za izobraževanje, kulturo, znanost, šport in mladino,
  • član Komisije za državno ureditev.

Aktivnosti državnega svetnika:
  • udeležba na posvetu Aktualne težave slovenskega vzgojno-izobraževalnega sistema, Ljubljana, 29. 5. 2023
  • udeležba na delovnem obisku v Narodni in univerzitetni knjižnici (NUK), Ljubljana, 22. 6. 2023