Preskoči na glavno vsebino

Leopold Pogačar

Leopold Pogačar
državni svetnik

V Državni svet je bil izvoljen kot predstavnik lokalnih interesov (10. volilna enota).

V Državnem svetu je:

  • član Interesne skupine lokalnih interesov,
  • podpredsednik Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj,
  • član Komisije za gospodarstvo, obrt, turizem in finance.

O državnem svetniku

Leopold Pogačar kje bil rojen 12. 6. 1966 na Jesenicah. Je poročen, oče dveh otrok. Živi na Bregu pri Žirovnici. Osnovno šolo je končal v Radovljici, srednjo šolo za miličnike pa v Tacnu leta 1985. V letu 1996 je končal Visoko policijsko varnostno šolo in je po poklicu pravnik notranjih zadev. Do leta 2006 je bil v službi pri Policiji. Svojo kariero je pričel kot miličnik na policijski postaji Bežigrad. V tem času je opravljal naloge opazovalca, pomočnika vodje izmene, vodje izmene, pomočnika komandirja, komandirja in na koncu inšpektorja SUP, odgovornega za področje prometne varnosti. Decembra 2000 je bil član prvega kontingenta slovenske policije v misiji Združenih narodov UNMIK na Kosovu. V letu 2004/2005 pa je bil član mirovne misije EUPM v Bosni in Hercegovini. Je usposobljen za observacijo in delo s helikopterjem in delo z hitrostnimi merilnimi napravami.

Je aktiven udeleženec vojne za Slovenijo in ima status veterana vojne za Slovenijo. V času, ko je bil inšpektor za varnost prometa na PU Kranj, je bil skupaj s sodelavci avtor knjižice "Varno na poti v šolo in domov", katero so kasneje kot didaktični pripomoček za predavanje otrokom, povzele vse PU v Sloveniji. 

Oktobra 2006 je bil prvič izvoljen za župana občine Žirovnica, na zadnjih lokalnih volitvah 2022 je dobil že peti županski mandat. Pred tem je bil član vaškega odbora in v mandatu 2002-2006 tudi občinski svetnik. V maju 2010 je bil s strani OSCE povabljen v Skopje, kjer je preko 100 makedonskim županom predaval o sistemu sodelovanja lokalne skupnosti s policijo.

V letih od 1981 do 1985 je aktivno tekmoval s konji (dresura, galop in preskakovanje ovir) za takratno ekipo konjenice milice. V prostem času napiše kakšno pesem, tako je v letu 2015 izdal svojo prvo pesniško zbirko z naslovom "Zaprte oči". Prosti čas preživlja tudi kot ljubiteljski kuhar. Je velik ljubitelj živali.

Za svoje delovanje je prejel več odlikovanj in sicer bronasti in srebrni znak za varnost, odlikovanje UN (Združeni narodi), odlikovanje EUPM (The European Union Police Mission ), leta 2018 razglašen za naj župana Čebelarske zveze Gorenjske, odlikovanje predsednika vlade za prispevek v času COVID.

V skladu s 3. členom Sklepa o ustanovitvi, nalogah, sestavi in delovanju delovne skupine je bil imenovan za namestnika vodje delovne skupine za pripravo pokrajinske zakonodaje.

Je predlagatelj veta - Zahteva Državnega sveta, da Državni zbor ponovno odloča o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem potrjevanju računov (ZDavPR-B), EPA 300-IX.

Je pobudnik prve zakonodajne iniciative v tem mandatu in sicer Predlog zakona o dopolnitvah Gradbenega zakona.


Aktivnosti državnega svetnika:
  • udeležba in vodenje posveta Lokacija za Splošno bolnišnico Gorenjske, Ljubljana, 12. 6. 2023
  • delovni obisk v Občini Gorje, Gorje, 12. 7. 2023
  • sovodje posveta Zadrževanje voda in pregrade – pomemben gradnik okolja in družbe: Znanje in izkušnje od včeraj in danes za uspešen trajnostni razvoj, Ljubljana, 9. 10. 2023
  • sovoditelj posveta: Z NEPN do jasnih smernic za zeleno preobrazbo gospodarstva, Ljubljana, 13.11.2023
  • sodeloavnje na okrogli mizi Ekološko kmetijstvo in semenarstvo v Sloveniji, Lesce, 29. 11. 2023
  • udeležiba na proslavi ob slovenskem kulturnem prazniku, Vrba, 8. 2. 2024
  • vodenje posveta Finančna avtonomija slovenske lokalne samouprave, Ljubljana, 15. 4. 2024

 


Volilna enota 10

Občine: Bled, Bohinj, Gorje, JESENICE, Kranjska Gora, Radovljica, Žirovnica

 

Stiki z volilno bazo

Občina Žirovnica – svetniška pisarna
Breznica 3
4274 Žirovnica
Spletni naslov: www.zirovnica.si
Svetniška pisarna: prostor župana
Uradne ure svetniške pisarne: vsak delovni dan po predhodni najavi
Kontaktna oseba: Helena Čadež
E- pošta kontaktne osebe: helena.cadez@zirovnica.si 
Telefon kontaktne osebe: (04) 5809 100
Kontaktna oseba je dosegljiva v času uradnih ur občinske uprave:
                    ponedeljek, torek in četrtek od 8. do 15. ure
                    sreda od 8. do 17. ure
                    petek od 8. do 13. ure